Planvorming

Het inrichten van onze leefomgeving.

Bij planvorming gaat het om het planmatig inrichten van de fysieke leefomgeving. Deze wordt ingericht en benut middels een groot aantal wetten en regels. Visma Roxit biedt software om uw dagelijkse werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren en te kunnen sturen op uw data.

Meer weten?

Bel of laat een collega contact met u opnemen.
088 217 34 00
Contact