Rx.Base

Beleidssoftware voor de Omgevingswet

Met Rx.Base hebben gemeenten, provincies en waterschappen een innovatief en krachtig instrument om hun omgevingsdocumenten te maken, te onderhouden en uit te wisselen met de landelijke voorziening.

Beleidssoftware voor de Omgevingswet

Digitaal werken is een randvoorwaarde bij het realiseren van de doelstellingen van de Omgevingswet. Daarom ontwikkelt de overheid een krachtig en nieuw digitaal stelsel, het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Met nieuwe technieken, standaarden en procedures biedt Rx.Base u volledige ondersteuning bij het onderhouden van uw beleidsinstrumenten en daarmee de aansluiting op het DSO. Hierbij gelden de door de VNG gedefinieerde eisen en wensen als uitgangspunt.

Maquette

Cirkel​​​​​​​

Procesondersteuning

De bredere scope van de Omgevingswet ten opzichte van de Wet ruimtelijke ordening betekent een impact op de samenwerking binnen uw organisatie. Ook de synergie met de afdelingen voor vergunningen, toezicht en handhaving moet binnen uw werkprocessen worden versterkt.

Samenwerking in de keten

Digitaal samenwerken met uw ketenpartners stelt aanvullende eisen aan toegankelijkheid en beveiliging. Komend jaar ontwikkelt Visma Roxit aanvullende functionaliteiten welke zullen aansluiten op de samenwerkingsvoorziening van het DSO.

 

 

Rx.Base biedt veel voordelen:

 • Registreren van een zaak
 • Opstellen juridische regels
 • Verhelderen van juridische regels ( juridisch en service spoor)
 • Werkingsgebieden
 • Uitgebreide functionaliteiten voor het beheren van locaties:
  • Import uit CAD/GIS
  • Overnemen uit basisregistraties
  • Overnemen uit geconsolideerde Wro-plangeometrie
  • Zelf exact tekenen
 • Koppeling met Toepasbare regels (STTR Builder)
 • Samenstellen van een Raadsbesluit
 • Samenstellen van een 'was-wordt bestand' voor mutaties
 • Publiceren op de landelijke voorziening

Planvorming

Het inrichten van onze leefomgeving.

Meer weten

Heeft u een vraag?
Stel hem gerust.

Sales Planvorming
073 303 09 00
info@roxit.nl
Contact