Rx.Base

Beleidssoftware voor de Omgevingswet

Met Rx.Base hebben gemeenten, provincies en waterschappen een innovatief en krachtig instrument om omgevingsdocumenten te maken, te onderhouden en uit te wisselen met de landelijke voorziening.

Plansoftware voor de Omgevingswet

Digitaal werken is een randvoorwaarde bij het realiseren van de doelstellingen van de Omgevingswet. De overheid ontwikkelt een Digitaal Stelsel Omgevingswet, afgekort het DSO.

Nieuwe technieken, standaarden en procedures hebben hun plek in Rx.Base. De gebruiksvriendelijke en efficiënte oplossing van Visma Roxit, waarmee u het onderhouden van uw beleidsinstrumenten en het beschikbaar maken hiervan op het DSO eenvoudig en snel in uw dagelijkse routine kunt inpassen.

Met onze jarenlange ervaring in het domein van de fysieke leefomgeving geven we vorm aan de door de VNG gedefinieerde componenten met bijbehorende eisen en wensen.

De logische programmastructuur van Rx.Base creëert samenhang tussen die componenten en vormt daarmee een natuurlijke werkomgeving voor alle betrokken afdelingen.

Maquette

Cirkel​​​​​​​

Samen werken

Rx.Base sluit naadloos aan op de brede scope van de Omgevingswet.

Terwijl we ons richten op samenhangende componenten, standaarden en technieken, werken we ook aan een nabije toekomst, waarin synergie met uw afdeling vergunningen, toezicht en handhaving gestalte krijgt.

Inbedding binnen uw werkomgeving met zaak-, dms-, archief- en andere systemen vraagt belangrijke keuzes. Keuzes waarbij Common Ground een groeiende rol speelt.

Een voor allen…

Visma Roxit werkt gestaag aan standaard cloud-software die voor alle gebruikers voelt als maatwerk. Dat doen we door te luisteren naar onze gebruikers. Een actieve gebruikersgroep geeft mogelijkheden om uw ervaringen met ons en andere gebruikers te delen, voorstellen te doen voor verbetering en invloed uit te oefenen op de verdere ontwikkeling van de software. Steeds vaker krijgen we, al in de huidige ontwikkelfase van Rx.Base, positieve commentaren op het gebruiksgemak en de logica hiervan. Daar zijn we trots op, maar danken dat mede aan de inzet van onze eindgebruikers.

Rx.Base in het kort:

 • Aanmaken procedures
 • Opstellen juridische regels 
 • Begrippen- en waardenlijsten.
 • Annoteren van juridische regels 
 • Locatiebeheer t.b.v. werkingsgebieden 
  • Import uit CAD/GIS 
  • Overnemen uit (basis)registraties
  • Overnemen uit geconsolideerde Wro-plangeometrie 
  • Zelf exact tekenen 
  • Validatie van geometrie 
 • Lokale koppeling met toepasbare regels (STTR Builder)
 • Samenstellen raadsbesluit
 • Raadpleegomgeving 
 • Samenstellen ‘was-wordt bestand’ voor consolidatie op het DSO 
 • Publiceren naar de LVBB
​​​​​​​

Cirkel​​​​​​​

​​​​​​​Rx.Base dienstverlening

Voor Rx.Base bieden wij ook een divers aanbod dienstverlening aan bestaande uit:

 

​​​​​​​

Planvorming

Het inrichten van onze leefomgeving.

Meer weten

Heeft u een vraag?
Stel hem gerust.

Sales Planvorming
088 217 34 00
ro.sales@roxit.nl
Contact