Common Ground

Modernisering van de ICT-infrastructuur

Het huidige ICT-landschap van gemeenten is weinig flexibel, is kwetsbaar en duur en dreigt vast te lopen door snelle toename van digitale gegevens. Daarmee staat het optimale kunnen bieden van dienstverlening aan burgers en ondernemers in de weg. Dit besef zette een beweging in gang voor de ontwikkeling van een nieuwe, toekomstbestendige gemeentelijke ICT-infrastructuur: Common Ground.

Common Ground is de volgende logische stap in het verbeteren van het architectuurlandschap binnen gemeenten. Visma Roxit juicht deze beweging toe en heeft als eerste het Groeipact ondertekend en ontwikkelt actief mee in de fieldlabs.

Innovatie met Common Ground

Common Ground biedt ons mogelijkheden om verder te innoveren. Met Common Ground wordt een grote stap gezet in de richting van een open en transparante overheid waarbinnen, met inachtneming van de privacyregels, gegevens sneller en veiliger kunnen worden uitgewisseld, zowel intern als extern. 

Meer informatie

Landschap

toren

Bewuster werken en beslissingen maken

Door het maken van generieke standaarden en afspraken kunnen we eenvoudig en slimmer omgaan met data. Dit biedt een fantastische kans om invulling te geven aan Impact Automation van Visma Roxit. Met Impact Automation brengen we noodzakelijke verbanden en acties in kaart om onwenselijke gebeurtenissen te signaleren. Hierdoor kunnen we slimmer en effectiever gaan werken, krijgen we inzicht in onvoorziene zaken en kunnen we processen veiliger uitvoeren.

Met Common Ground kunnen we niet alleen de data uit onze eigen applicaties koppelen, maar wordt het eenvoudiger en goedkoper om ook externe data toe te voegen. Deze nieuwe verbanden geven meer inzicht, waardoor u bewuster kunt beslissen.