Transparante overheid

Publieke informatie direct beschikbaar is nu een recht voor burgers

De Wet open overheid (Woo) is de volgende grote uitdaging voor overheden. Hoe borgen wij de kwaliteit en regelen wij dit efficiënt? De wet is inmiddels van kracht. Gemeenten gaan zowel actief als op verzoek publieke informatie geanonimiseerd beschikbaar stellen. En dit moet binnen vastgestelde termijnen. De bestaande informatie-architectuur van gemeenten is hiervoor (nog) niet geschikt. Een voordeel is Common Ground. Visma Roxit ontwikkelt software waarmee u voldoet aan de wettelijke verplichting van de Woo volgens de principes van Common Ground. Vanuit één bron, één waarheid. In één keer goed. 

Visma Roxit beschikt over veel ervaring in het vertalen van wetgeving naar werkprocessen en automatisering. Wij bouwen software die menselijk handelen overbodig maakt en het werk makkelijk en slim ondersteunt daar waar het kan. Wij leveren cloud oplossingen gebaseerd op de overtuiging dat gebruikersgeluk de sleutel is naar succes.

Welke impact heeft de Woo?

De Woo heeft, ten opzichte van de Wet openbaarheid bestuur, de volgende ingrijpende gevolgen voor overheden: 

  • Kortere termijn voor het behandelen van Woo-verzoeken; 
  • Een groot deel van de door de overheid geproduceerde documenten moet actief openbaar gemaakt worden; 
  • Naast het anonimiseren van documenten (voor openbaarmaking) moet ook extra metadata worden verzameld en aangeleverd om de openbaar gemaakte documenten goed doorzoekbaar/vindbaar te maken. 

 

Landschap

toren

Digitale duurzaamheid!

Hoe past de Wet open overheid in de keten van nieuwe wetgeving die op elkaar ingrijpt? Wij zien een trein van station naar station gaan.  

  • Het 1e station is 1 juli 2021. Toen is de Wet Elektronische Publicatie (WEP) deels in werking getreden. De nog niet in werking getreden artikelen worden per 1 januari 2023 verwacht. 
  • Het 2e station is de Wet open overheid (Woo). Het op verzoek openbaar maken is in werking getreden per 1 mei 2022 en het actief openbaar maken zal naar verwachting per 1 januari 2023 in werking treden. 
  • Het 3e station, de nieuwe Archiefwet zal naar verwachting in 2024 van kracht worden.

Transparante Overheid

Om deze trein efficiënt te laten rijden leunen we op drie pijlers: 

  1. Maximaal hergebruik van data  
  2. Standaarden van metadatasets  
  3. Een informatiearchitectuur gebaseerd op de Common Ground principes  

Met als resultaat: één bron, één waarheid. Gelukkig worden deze drie pijlers nu binnen de overheid breed ingezet. Wij maken daar graag gebruik van!  

Landschap

Contact en Rx.Open

In het kader van de Omgevingswet heeft Visma Roxit al veel ervaring opgedaan in het actief openbaar maken van vergunningen. Bent u er klaar voor om op de rijdende trein te springen en met de Woo aan de slag te gaan? Neem dan contact op met Justine van Rooij (justine.vanrooij@roxit.nl of 06 41 99 0001) en kijk wat Rx.Open voor u kan betekenen. Dé common ground-proof procesapplicatie voor het openbaar maken van al uw overheidsinformatie.