Omgevingswet

Nieuwe wet,
nieuwe mogelijkheden

De impact van de Omgevingswet is groot en stelt overheden voor grote uitdagingen; zowel inhoudelijk, organisatorisch als op het gebied van automatisering. Zodra de wet van kracht is moeten gemeenten aangesloten zijn op het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Huidige applicaties van gemeenten zijn hiervoor nog niet geschikt. Visma Roxit ontwikkelt software waarmee gemeenten wél aan kunnen sluiten op het DSO.

Visma Roxit beschikt over veel ervaring in het vertalen van wetgeving naar werkprocessen en automatisering. De veelheid aan bestaande visies, plannen en regels moet landen in geïntegreerde documenten. Vergunningverlening moet sneller en meer op maat. Visma Roxit is als marktleider intensief betrokken bij dit proces.

Software Omgevingswet

De huidige applicaties zijn volledig ingericht op de huidige wet- en regelgeving, maar voorzien niet in de eisen die de Omgevingswet stelt. Het maken en bijhouden van omgevingsplannen, waterschapsverordeningen, visies en andere omgevingsdocumenten wordt compleet anders dan het maken van bestemmingsplannen nu. Andere software is nodig; een integrale oplossing waarin niet alleen intern samengewerkt kan worden door allerlei afdelingen, maar ook met omgevingsdiensten of stedenbouwkundige bureaus.

Maquette

Luchtfoto

Visma Roxit biedt u voor de Omgevingswet noodzakelijke software en diensten, maar kan u ook helpen bij het voorbereiden op de nieuwe manier van werken, middels een proeftuin waarin u ervaring kunt opdoen met het maken van een Omgevingsplan.

​​​​​Voor de inhoud van het Omgevingsplan leveren we het VNG-casco (Vereniging Nederlandse Gemeenten) mee als leidraad. Regels binnen een Omgevingsplan worden voorzien van kenmerken, ofwel annotaties, en wordt met DP4OW ondersteund. Wij kunnen u ondersteuning bieden bij het koppelen van werkingsgebieden en bij het aanbieden van uw plan aan het DSO. 

Toepasbare regels

Naast juridische regels kent de Omgevingswet ook Toepasbare regels, deze zijn facultatief en van belang voor het vullen van vragenbomen op de portalen van het DSO. Voor dit doel is DP4OW niet geschikt.

Wilt u weten wat wij nog meer voor u kunnen betekenen in het gereedmaken van uw werkprocessen en software voor de Omgevingswet? Neem dan contact met ons op.