Rx.Zone

Plansoftware voor de Wet ruimtelijke ordening

De Rx.Zone suite helpt gemeenten bij het afronden van procedures onder de Wet ruimtelijke ordening, vooruitlopend op de Omgevingswet. Op die manier treedt u de Omgevingswet opgeruimd tegemoet.

Afronden Wro-procedures

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1-1-2022 start ook de transitiefase. Deze fase gebruiken bevoegde gezagen om hun nieuwe Omgevingsdocumenten te maken. In deze fase rondt u ook procedures onder het oude Wro regime af. Dit afronden kan betekenen dat plannen gewijzigd dienen te worden. Daarmee blijft het noodzakelijk software aan te houden om dit te faciliteren. ‘Oud en nieuw’ bestaan gedurende de transitiefase dus naast elkaar. 
Visma Roxit kende voor dit doel de applicaties Dezta Plan Monitor en RoTotaal. Rx.Zone is de opvolger van beide applicaties. 

Met een uitbreiding op Rx.Zone slaat u digitale ruimtelijke plannen eenvoudig op in een gecertificeerd archief. Op die manier geeft u invulling aan uw Archiefwet verplichting.

 Landschap

Kantoortoren

Functionaliteit 

Ontzorgen

Rx.Zone is een SaaS-applicatie. We installeren het niet op uw infrastructuur, maar bieden de software als een veilige service aan vanuit ons Nederlandse datacentrum. U hoeft zelf niet te voorzien in technische voorzieningen en het beheer hiervan.

Voelt vertrouwd

Naast de nieuwe functies vindt u alle functies van uw huidige software terug in Rx.Zone. Zo gaat u vertrouwd te werk en mist u niets. De praktijk wijst uit dat ook gebruikers van andere Wro-beheersystemen hun weg gemakkelijk vinden in Rx.Zone. De leercurve is kort. 

Integratie met VTH

Rx.Zone sluit aan op het vergunningensysteem. Vanuit de kaart kunt u informatie over vergunningen en beleid in samenhang raadplegen.
 

Voorbereiding op de Omgevingswet

Inzicht in uw gegevens

Gedurende de transitiefase werkt u aan nieuwe beleidsinstrumenten van de Omgevingswet. Om hieraan goed sturing te kunnen geven is een helder inzicht in de status en kwaliteit van uw bestaande planvoorraad essentieel. Rx.Zone biedt u dit inzicht met uitgebreide rapportages en foutcontroles.

Archiveren

Overheden zijn wettelijk verplicht hun ruimtelijke plannen te archiveren. Binnen 20 jaar na publicatie moeten uw ontwerp- en vastgestelde plannen worden overgebracht naar een centraal archief. Voor dit doel biedt Visma Roxit Rx.Zone Archiveren. Vanuit Rx.Zone biedt u met één druk op de knop uw digitale plan aan het archief. Zo bewaart u uw plannen eenvoudig en veilig in een gecertificeerd domeinarchief.
Ook deze laatste stap in uw beheerproces wordt ingevuld. Rx.Zone Archiveren biedt u de mogelijkheid om uw plannen over te brengen naar een e-Depot. Uiteraard op basis van de eisen die de archiefdiensten hieraan stellen. 

 

 

 ​​​​​​​

 

 

​​​​​​​Rotonde​​​​​​​

Rx.Zone biedt veel voordelen:

  • Een moderne en toekomstbestendige SaaS-applicatie 
  • Ondersteuning bij het afronden van lopende procedures
  • Borging van de Wro-planvoorraad
  • Gebruiksgemak
  • Toegang tot de informatie in de Wro-planvoorraad
  • Een gecertificeerd archief voor digitale ruimtelijke plannen 


​​​​​​​ 

Planvorming

Het inrichten van onze leefomgeving.

Meer weten

Heeft u een vraag?
Stel hem gerust.

Sales Planvorming
088 217 34 00
info@roxit.nl
Contact

Rx.Zone wordt o.a. gebruikt door