Rx.Zone

Plansoftware voor de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

De Rx.Zone helpt gemeenten gedurende transitiefase bij het afronden van procedures onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro). 

Afronden Wro-procedures

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1-1-2022 start ook de transitiefase. Deze fase gebruiken bevoegde gezagen om hun nieuwe Omgevingsdocumenten te maken en hun procedures onder de Wro af te ronden. Tijdens het afronden kan het zijn dat plannen gewijzigd dienen te worden. Daarom blijft het noodzakelijk software aan te houden die dit mogelijk maakt. ‘Oud (Wro) en nieuw (omgevingsplan)’ bestaan gedurende de transitiefase dus naast elkaar. Visma Roxit biedt hiervoor de SaaS-oplossing Rx.Zone. 

Met een uitbreiding op Rx.Zone slaat u digitale ruimtelijke plannen eenvoudig op in een gecertificeerd archief. Op die manier geeft u invulling aan de verplichting vanuit de Archiefwet.

 Landschap

Kantoortoren

Voelt vertrouwd 

Rx.Zone kent een moderne interface en is eenvoudig in het gebruik. Veel voorkomende reactie van onze klanten is: "Onze mensen vinden snel de weg binnen Rx.Zone." Door de logische opbouw is de leercurve kort bij zowel huidige als nieuwe gebruikers van onze Wro-software. 

Zorgeloos

Rx.Zone is een SaaS-oplossing. Hierdoor kunnen wij een snelle implementatie realiseren, altijd up-to-date software, die altijd en overal toegankelijk voor uw gebruikers is en zonder omkijken naar technisch beheer. Visma Roxit is ISO 27001 gecertificeerd en waarborgt de veiligheid van uw data. Dit alles vanuit een Nederlands datacenter.

​​​​​​​Rx.Zone Archiveren

Vanuit de Archiefwet bent u wettelijk verplicht om uw ruimtelijke plannen te archiveren. Vaak kan uw eigen Zaak-/DMS-systeem niet aan de verplichtingen van de Archiefwet voldoen. In Rx.Zone Archiveren wordt het digitale waarmerk niet gecompromitteerd waardoor u als bronhouder kunt voldoen aan de gestelde wettelijke voorwaarden. 

Rx.Zone Archiveren is een gecertificeerd domeinarchief waarmee u uw IMRO Wro-plannen kunt archiveren en in de toekomst kunt overbrengen naar het e-Depot op basis van de daarbij geldende standaarden.

 

​Voorbereid op de Omgevingswet

Gedurende de transitiefase werkt u aan nieuwe beleidsinstrumenten van de Omgevingswet. Om hieraan goed sturing te kunnen geven is een helder inzicht in de status en kwaliteit van uw bestaande planvoorraad essentieel. Rx.Zone biedt u dit inzicht met uitgebreide rapportages en foutcontroles.

​​​​​​​

Rx.Zone biedt veel voordelen:

  • Een moderne en toekomstbestendige SaaS-oplossing 

  • Ondersteuning bij het afronden van lopende procedures

  • Standaard rapportages over uw planvoorraad

  • Ingebouwde planviewer

  • Een gecertificeerd domeinarchief 


​​​​​​​ 

Planvorming

Het inrichten van onze leefomgeving.

Meer weten

Heeft u een vraag?
Stel hem gerust.

Sales Planvorming
088 217 34 00
ro.sales@roxit.nl
Contact

Rx.Zone wordt o.a. gebruikt door