Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Ondersteunen van werkprocessen in de omgevingsdiensten.

De softwareproducten die Visma Roxit biedt, bevinden zich allemaal in het omgevingsdomein en wisselen continu taakspecifieke en generieke applicatiegegevens met elkaar uit: zaakgericht, voorzienend in informatie en ondersteunend aan de communicatie.

​​​​​​​Binnen onze oplossingen kunt u bezwaarschriften en meldingen kwijt, klachten registreren, toezicht plannen en uitvoeren en gegevens van (milieu)inrichtingen bijhouden. Een bijzonder complete oplossing die breed inzetbaar is voor Wabo, Wro, de Waterwet, APV, Drank & Horeca en Bijzondere Wetten. 

Meer weten?

Bel of laat een collega contact met u opnemen.
088 217 34 00
Contact