Rx.Mission ondersteunt DigEplan volgens de ZGW-API’s!

Geschreven door Johannes Battjes, Application Owner

Rx.Mission slaat zaken, documenten en besluiten op in aparte registratiecomponenten die ontsloten worden door standaard ZGW-API's (ZGW = Zaakgericht werken). Het plan is dat alle gemeentelijke applicaties op dezelfde ZGW-registratiecomponenten aansluiten. Daarom zijn we testtrajecten met verschillende applicatieleveranciers gestart en een eerste succes hebben we geboekt. Met DigEplan kunt u documenten, vooral bouwtekeningen, analyseren, annoteren en stempelen. Het delen van documenten tussen Rx.Mission en DigEplan is dus een belangrijke functionaliteit voor klanten die beide applicaties gebruiken.  
 

Integratie met DigEplan op basis van Common Ground geslaagd

DigEplan wordt geleverd door LCT Software en vroeg ons jaren geleden al of we geen API's hadden voor de integratie in plaats van de ZSDMS. Toen we begonnen met het bouwen van Rx.Mission op basis van de ZGW-API’s zijn we direct gestart met een testtraject met DigEplan. In de praktijk betekent dit dat DigEplan de zaken kan openen en alle documenten kan ophalen die opgeslagen zijn in Rx.Mission. Zodra men in DigEplan een document opslaat is deze als nieuwe versie zichtbaar in Rx.Mission. Inmiddels is de test succesvol afgrond en richten we Rx.Mission-DigEplan-integratie in voor verschillende klanten van Rx.Mission. Het concept van Common Ground komt hiermee geheel tot zijn recht; vanuit één centrale brongegevens kunnen bevragen vanuit verschillende applicaties. 
 

 

Figuur 1. DigEplan met zaak uit de ZRC (zaakregistratiecomponent) en documenten uit de DRC (documentregistratiecomponent).  

Wat hebben we geleerd tijdens dit testtraject?

We dachten eerst dat we extra functies nodig hadden die niet in de standaard zitten, omdat we bang waren dat de integratie te slecht zou performen bij zaken met tientallen documenten. Uiteindelijk bleek dit niet nodig te zijn doordat we aan beide kanten de performance hebben geoptimaliseerd.

Een volgend vraagstuk vormde de grootte van de documenten. Het bleek dat de overdracht van grote documenten binnen versie 1.0 van de DRC-Api niet goed mogelijk was. Gezamenlijk hebben we toen besloten versie 1.1 van de standaard te implementeren, waarin een speciale voorziening voor grote documenten zit.

Een laatste hobbel was de autorisatie. We willen niet dat DigEplan toegang heeft tot vertrouwelijke zaken en documenten. Dat was mogelijk door, conform de ZGW-specificaties, de autorisatie per zaaktype en documenttype in te richten. Dat betekent honderden onoverzichtelijke configuraties per klant. Om deze reden hebben we een functie gemaakt om dit eenvoudiger te maken en deze complexiteit verborgen te houden voor de gebruiker.  
 

Meer weten
over deze blog?

Johannes Battjes
088 217 34 00
communicatie@roxit.nl