Rx.Mission ondersteunt DigEplan volgens de ZGW-API’s!

Geschreven door Johannes Battjes

Rx.Mission slaat zaken, documenten en besluiten op in aparte registratiecomponenten die ontsloten worden door standaard ZGW-API’s (ZGW = Zaakgericht werken). Het plan is dat alle gemeentelijke applicaties op dezelfde ZGW-registratiecomponenten aansluiten. DigEplan werkt ook via de ZGW-API's en stelt organisaties in staat digitale en gescande documenten van annotaties en stempels te voorzien volgens de archiefeisen. De documenten worden opgehaald vanuit de betreffende registratiecomponenten.  

Testtraject met DigEplan Common Ground proof

DigEplan wordt geleverd door LCT Software en vroeg ons jaren geleden al of we geen API's hadden voor de integratie in plaats van de ZSDMS. Bij het bouwen van Rx.Mission op basis van de ZGW-API’s zijn we direct gestart met een testtraject met DigEplan. We zijn met andere leveranciers gaan verkennen hoe we gegevens op basis van ZGW-API's met elkaar kunnen delen. Na een succesvolle testfase kan DigEplan op basis van ZGW-API's documenten uit Rx.Mission ophalen en bewerken. Het concept van Common Ground komt hiermee geheel tot zijn recht; vanuit één centrale brongegevens kunnen bevragen vanuit verschillende applicaties. 

 

Figuur 1. DigEplan met zaak uit de ZRC (zaakregistratiecomponent) en documenten uit de DRC (documentregistratiecomponent).  

Nog even voor de goeroes onder ons: Welke hobbels hebben we tijdens het testtraject ondervonden?

  • In het begin keken we met enige zorg naar de performance bij het open van zaken met tientallen documenten. We dachten dan ook extra functies nodig te hebben die de Standaard niet biedt. Gelukkig bleek dat we aan beide kanten de performance vrij snel konden optimaliseren.  

  • Het volgend vraagstuk was de grootte van de documenten. Het bleek dat de overdracht van grote documenten binnen versie 1.0 van de API niet goed mogelijk was. Gezamenlijk hebben we toen besloten versie 1.1 van de Standaard te implementeren waarin een speciale voorziening voor grote documenten zit.  

  • Een laatste hobbel was de autorisatie. Wij waren er snel over eens dat we niet wilden dat dat DigEplan toegang kreeg tot vertrouwelijke zaken en documenten. Het is dan mogelijk om conform de ZGW-specificaties de autorisatie per zaak- en documenttype in te richten. Dat betekende honderden onoverzichtelijke configuraties per klant. Ook om deze reden hebben we een functie ingebouwd om eenvoudiger deze complexiteit verborgen te houden voor de gebruiker. Wat ons betreft kunnen we nu aan de slag met DigEplan op basis van Rx.Mission. 

  • De gebruiker moet nu nog zelf een zaaknummer invoeren in DigEplan. Toekomstig punt is doorlinken van een zaaknummer vanuit Rx.Mission naar DigEplan. 

Meer weten
over deze blog?

Johannes Battjes
088 217 34 00
communicatie@roxit.nl