Rx.Open

Alles wat u nodig heeft voor de Woo!

Rx.Open helpt u bij het op orde brengen van uw informatiehuishouding en garandeert u een slimme efficiënte ondersteuning van uw Woo-processen. Aansluitend op de processen van uw eigen organisatie. Voor zowel het passief openbaar maken van o.a. Woo-Verzoeken als het actief openbaar maken vanuit uw (zaak)applicaties.

​​​​​​​Met Rx.Open bent u écht de transparante overheid waar de samenleving om vraagt. Rx.Open neemt werk uit handen en automatiseert daar waar het kan. Een organisatiebrede oplossing waar u regie voert over uw eigen Woo-ambities. Met uw eigen Woo-zoekportaal dat op uw eigen moment wordt aangesloten op de Woo-Index. Hieronder de negen voordelen van Rx.Open voor u op een rij. 

Uw voordeel

Ondersteunt organisatiebreed

​​​​​​​​​​​​​​Rx.Open is een organisatiebrede Woo-toepassing ter ondersteuning van het passieve en actieve proces van openbaar maken. Het sluit aan op uw eigen processen en maakt met slimme filters openbaar.         

Makkelijk in gebruik 

Rx.Open ondersteunt het openbaar maken van informatie zoals Woo-Verzoeken. Vanuit uw zaak- en vakapplicaties. Uw medewerkers gaan mee in de 'flow' en ervaren een positieve werkondersteuning. Rx.Open werkt makkelijk!      

Bespaart tijd en geld

Rx.Open werkt effectief. De meerwaarde voor een gemiddelde overheidsorganisatie is een besparing in tijd van minimaal 1.250 uur (150 dagen) per jaar alleen al t.a.v. het fysiek domein. Wel zo'n 50.000,00 euro per jaar! Rx.Open levert daarmee een besparing van een jaar werk op. Besparingen voor alle andere categorieën komen daar nog bij.

Keten​​​​​​​

Uniek: ondersteunt volledige keten 

Rx.Open ondersteunt organisatiebreed de volledige Woo-levenscyclus. Van intake, redactie, openbaar maken, online vindbaar, downloads, archivering en vernietiging. Dat maakt Rx.Open compleet en uniek. 

Common Ground Proof 

Rx.Open is 100% compliant met Common Ground en volledig nieuw ontwikkeld op basis van de Common Ground-principes. Via haar ZGW-API worden applicaties van derden zoals anonimiseringsoplossingen, zaaksystemen en (vak)applicaties soepel geïntegreerd.  ​​​​​​​Uitgebreide redactieomgeving 

Rx.Open biedt een uitgebreide redactieomgeving die uw Woo-coördinator ondersteunt met;  

  1. Dossiervorming,   

  1. Metadatatering geautomatiseerd,  

  1. Documentcreatie,  

  1. Anonimiseren met software van derden,  

  1. Zoeken, vinden en verzamelen,  

  1. Procesbewaking, 

  1. Inzicht en overzicht inclusief dashboard en rapportages,  

  1. Publicaties naar het Rx.Open Woo-portaal en de Woo-Index,  

  1. Archiveren en/of vernietigen.  

Transparante overheid

Woo-zoekportaal en de Woo-Index

Rx.Open is voorzien van een eigen Woo-zoekportaal voor het openbaar maken van uw overheidsinformatie. Daarmee houdt u zelf regie over uw eigen ambities, is informatie écht vindbaar en bent u minder afhankelijk van de ontwikkelingen van de landelijke voorziening de Woo-Index. 

Uw informatiehuishouding op orde

Rx.Open is een SaaS-dienst en sluit aan op ZGW registratiecomponenten zoals OpenZaak en het Fundament. Hierdoor lift u maximaal mee op de voordelen van Common Ground. Door slimme dossiervorming en informatie Common Ground Proof op te slaan en te beheren, heeft u de data op één plaats. U werkt nu écht vanuit één bron, één waarheid.​​​​​​​
 

Aanvullend: Woo + Omgevingswet = Open Omgevingswet!

Ook ondersteunt Rx.Open u slim bij het informeren van burgers en belanghebbende bij de uitvoering van uw VTH- en RO-taken. Bij het uitvoeren van uw wettelijke taken op grond van de Omgevingswet ontstaat veel informatie die ook openbaar toegankelijk moet zijn. Met Rx.Open kunt u makkelijk informatie actief openbaar maken zoals de Wet open overheid dat vraagt. Vrijwel zonder extra handelingen. Wij noemen dat de Open Omgevingswet: het slim combineren van de uitvoering van de omgevingswet met de taken vanuit de Woo.​​​​​​​

Openbaar maken overheidsinformatie

Rx.Open: alles wat u nodig heeft voor de Woo!

Meer weten

Heeft u een vraag?
Stel hem gerust.

Sales Rx.Open
088 217 34 00
info@roxit.nl
Contact