Wet Elektronische Publicaties (WEP) komt eraan

Luchtfoto

Koppelvlak DROP aanpassing

Op 1 januari 2021 treedt de Wet Elektronische Publicaties (WEP) in werking. KOOP heeft besloten om naar aanleiding van de WEP het koppelvlak van DROP aan te passen. Zie de website van KOOP.

 

Belangrijke wijzigingen zijn

  • Nieuwe berichtenstructuur 2020/01. Deze komt in plaats van de huidige 2016/03;
  • Aanpassing in de metadata. Wat onder andere mogelijk wordt is het meegeven van verschillende typen vergunningen en het meegeven van polygonen in plaats van punten;
  • Nieuwe endpoints (dit zijn url's waar de berichten naar toe gestuurd worden);
  • Hoger beveiligingsniveau van de verbindingen.

 
Welke consequenties heeft dit binnen Squit 20/20, Squit XO en Rx.Zone?

Aan het einde van het jaar voeren wij de aanpassing in het koppelvlak met KOOP door. Dit betekent het volgende: 

  • Als u publiceert vanuit onze VTH-Saas-omgeving Squit 20/20, dan wordt de wijziging geautomatiseerd doorgevoerd. Vervolgens test u de nieuwe nieuwe metadata.
  • Als u publiceert vanuit Squit XO, betekent dat u de update op het einde van 2020 zelf nog moet uitvoeren, zowel in de test als in de productie. Concreet betekent dit dat u, door een nog aan te leveren update-bestand, zelf in de testomgeving een nieuwe versie van Squit 20/20 Publiceren installeert en de inrichting aanpast op de nieuwe metadata. U test deze en doet daarna de update en aanpassing van metadata in productie. De Squit 20/20 Publicatiemodule zal dan op 1 januari 2021 zelf overschakelen naar de nieuwe metadata. 
  • Als u publiceert vanuit Rx.Zone, dan wordt de wijziging geautomatiseerd doorgevoerd. Vervolgens test u de nieuwe metadata.

 

Welke investering betekent dit voor u?

Visma Roxit zorgt voor de aanpassingen in het koppelvlak met KOOP. Dat betekent dat de update niet in rekening zal worden gebracht. U investeert tijd in het doorlopen van een aantal stappen, dit is afhankelijk van of u werkt met Squit 20/20, Squit XO- of Rx.Zone.
 
In oktober dit jaar informeren wij u verder over deze update. Bent u klant van Visma Roxit dan kun u op het klantportaal bij Online Help meer informatie raadplegen hierover. 

 

Bij vragen of opmerkingen kunt u onze afdeling communicatie contacten per e-mail: communicatie@roxit.nl