1 januari is de kersverse organisatie Land van Cuijk live gegaan met Rx.Mission

Case Land van Cuijck​​​​​​​

Was één project niet voldoende voor Land van Cuijk? En ook nog als eerste gemeente live gaan met Rx.Mission!

Per 1 januari 2022 staan ze niet alleen te boek als één gemeente, maar ook als een vooruitstrevende gemeente die als eerste haar vergunningen verleent vanuit Rx.Mission. En alsof deze projecten niet genoeg zijn, komt de Omgevingswet er naar verwachting ook aan per 1 juli 2022. Als we spreken met Peter Klerken, Regisseur Omgevingstafel bij de gemeente Land van Cuijk, dan hebben we al aardig snel door dat deze gemeente elk project succesvol gaat neerzetten.

1 januari 2022 was het dan zover: de gemeenten Cuijk, Boxmeer, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis gaan samen verder als één gemeente Land van Cuijk. De afgelopen jaren hebben gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden gekregen die eerder bij de Rijksoverheid of provincie lagen. Op veel terreinen werkten men al samen en als één grote gemeente lukt dat nog beter.

Vele projecten voor Land van Cuijk

“In 2020 zijn we samen gaan zitten met de vijf afzonderlijke gemeenten om het project PIO (Programma Implementatie Omgevingswet) te starten voor de invoering van de Omgevingswet. Snel daarna kwam het bericht dat er een herindeling op handen was: de datum van de Omgevingswet en herindeling lag toen nog op 1 januari 2022. Dit alles betekende een organisatorische verandering en een toekomstige veranderende VTH werkwijze door nieuwe wetgeving,” aldus Peter Klerken.

Het doel van PIO is een tijdige implementatie van de Omgevingswet in termen van beleid en regelgeving, organisatie, processen, medewerkers en ICT. De implementatie voldoet aan het ambitieniveau dat de gemeenteraden in het voortraject hebben vastgesteld. Land van Cuijk kiest voor een gezamenlijke en uniforme aanpak. De actiepunten die uit het PIO voortkomen worden onderverdeeld in vier projecten. Peter en zijn team zijn verantwoordelijk voor twee projecten, namelijk Proces en opleiding en Informatievoorziening, waarbij het laatste project een hoofdrol speelt. Hierbij is het Digitaal Stelsel voor de Omgevingswet (DSO) een belangrijk middel dat straks één digitaal loket vormt: het nieuwe Omgevingsloket.

Peter Klerken: “Bij een herindeling hebben we te maken met de Wet Algemene Regels Herindeling (Arhi). Wij hebben in ons applicatielandschap gekeken welke opties er voor ons zijn. Bij vergunningverlening was Visma Roxit de partij waar wij onze eisen en wensen in kwijt konden."
 

Waarom een VTH-applicatie die nog niet volwassen is?

Op het moment dat de toenmalige gemeenten in het Land van Cuijk in juli hoorden dat de Omgevingswet werd uitgesteld naar 1 juli 2022, is men meteen gaan acteren. De implementatie van de software stond gepland op de invoeringsdatum van de Omgevingswet. Bij de fusie had Land van Cuijk ook een applicatie nodig voor de ondersteuning van vergunningen en processen op het gebied van de WABO, APV/Bijzondere wetten en toezicht en handhaving. Deze situatie is voorgelegd aan Visma Roxit.

​​​​​​​Vanuit een transparant gesprek met Sander de Vries, Product Owner Rx.Mission, wist men dat de applicatie Rx.Mission nog volop in ontwikkeling is. Echter was livegang zeker mogelijk met de aanwezige functionaliteit bij ingebruikname. Er werd heel duidelijk neergelegd wat Land van Cuijk wél kon verwachten van de applicatie en van de ondersteuning vanuit Visma Roxit. Na intern beraad is er gekeken naar de mate van inzet van tijdelijke en beperkte workarounds. Het starten met Rx.Mission bleek nog altijd een betere keuze dan verder te gaan met de oude VTH-applicatie. Niet alleen qua functionaliteiten, maar ook het klaar zijn voor de Omgevingswet, de toekomstbestendigheid vanwege het Common Ground principe en de vele voordelen voor de eindgebruikers. Zij wennen nu al aan de werkprocessen binnen Rx.Mission. Naarmate de applicatie volwassener wordt met aanvullende functionaliteiten, wordt het werkproces alleen maar eenvoudiger.

Sander de Vies (Visma Roxit) en Peter Klerken (Land van Cuijk) ​​​​​​​Peter Klerken (Land van Cuijk) en Sander de Vries (Visma Roxit)

Korte communicatielijnen dragen bij aan een goede verwachting van het implementatietraject Rx.Mission

Peter Klerken: “De implementatie verloopt goed en naar verwachting bij alle partijen. We hebben een korte lijn met Jan Willem van Essen, projectleider Rx.Mission. We zitten nog midden in het implementatieproces, omdat er steeds nieuwe functionaliteiten worden opgeleverd. Hiervoor staat consultant Wim van Ruitenbeek ons twee dagen in de week bij. Aan alle kanten hebben we het gevoel dat het team achter Rx.Mission ons ondersteunt. Onze feedback wordt direct opgepakt en als waardevol ervaren om zo de applicatie Rx.Mission stapje voor stapje te kunnen optimaliseren, ook voor (toekomstige) gemeenten die bezig zijn met het implementeren van Rx.Mission.”

Tips voor toekomstige Rx.Mission-klanten

“Zorg ervoor dat je vooraf goed hebt nagedacht over het proces van vergunningverlening. De applicatie is flexibel, maar denk goed na over de mate van standaardisatie. Hoe meer standaard het blijft, hoe eenvoudiger de updates uitgevoerd kunnen worden,” aldus Peter Klerken.

Land van Cuijk

Peter Klerken, Regisseur Omgevingstafel bij Land van Cuijk