CEBES Suite

CEBES Suite

De Cebes Suite voor uw procedurebewaking

De Cebes Suite van Roxit is al twee decennia hofleverancier van software voor veiligheidsregio’s en bevat producten die zijn ontworpen voor het borgen van alle regionale taken voor de werkvelden openbare veiligheid, industriële veiligheid en brandveiligheid. FirstWatch, FirstWatchOnline en de Geoviewer zijn voorbeelden van producten in deze suite.

Onze medewerkers hebben ruim 25 jaar ervaring in innovatieve softwareproducten voor procedurebewaking. Brede technologische bekwaamheid en relevante branchekennis resulteren in een krachtige combinatie van producten met een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.

FirstWatch

Regionale advisering richting bevoegd gezag? FirstWatch is uw hulpmiddel!
FirstWatch is hét ideale systeem om al uw procedures mee te bewaken, specifiek gericht op brandveiligheidsaspecten van de omgevingsvergunning. Middels op maat gemaakte procedures en termijnen begeleidt FirstWatch de medewerkers in de tijdige afhandeling van hun dagelijkse werkzaamheden.
Samen met onze gerenommeerde partners bieden we één totaalpakket voor de veiligheidsregio’s in het kader van de afhandeling van alle brandweer specifieke taken en de advisering richting bevoegd gezag. Hiermee beperken we ons niet tot de afdeling risicobeheersing en kunnen hiermee de totale veiligheidsketen bedienen! Inmiddels werken 12 veiligheidsregio's in Nederland naar tevredenheid met FirstWatch.
> Lees verder over FirstWatch

FirstWatchOnline

Uw bron van infomatie
FirstWatchOnline (FWO) is dé complete kernregistratie Objecten voor veiligheidsregio’s en ketenpartners in de werkvelden openbare veiligheid, industriële veiligheid en brandveiligheid. Het uniform vastleggen, delen en gebruik maken van dezelfde informatie binnen de organisaties is hierdoor geborgd. Denk hierbij aan het vastleggen van bedrijfs-, evenement en pandgegevens, aanwezige voorzieningen (installaties, preparatieve voorzieningen, sleutelkluizen), gevaarlijke stoffen, repressie gegevens (o.a. opstelplaatsen en bluswatervoorziening) en activiteiten.

FWO groeit mee met landelijke ontwikkelingen (zoals Omgevingsloket Online, VeRA, project Digitale Bereikbaarheidskaart en landelijke initiatieven zoals het Terugdringen van Ongewenste en Onechte Meldingen) en maakt gebruik van informatie uit landelijke basisregistraties (waaronder bijvoorbeeld de BAG). Naast een complete registratie van objectgegevens voorziet FWO in een uitgebreide Geoviewer. Dit alles maakt FWO een onmisbare schakel binnen de veiligheidsketen. Daarnaast sluit FWO prima aan op de nieuwe productlijn Squit 20/20 van Roxit, de opvolger van het bekende Wabopakket Squit XO.
> Lees verder over FirstWatchOnline

Geoviewer

Inzicht in uw omgeving
Het belang van actuele geo-informatie in de gehele sector Openbare Orde en Veiligheid (OOV) neemt sterk toe. Geo-informatie is vaak de basis voor risicobeheersing, planvorming, operationele inzet, management- en bestuurlijke informatie.
Een wezenlijk onderdeel van FirstWatchOnline (en als optionele uitbreiding op FirstWatch) is de uitgebreide Geoviewer. Hiermee krijgt u snel inzicht in de omgeving en ziet u in één oogopslag wat er speelt. Dit alles in relatie tot uw kernregistratie objecten (FWO). Buiten het uitgebreide aanbod aan webservices van PDOK is het ook mogelijk om andere data- of kaartlagen in de Geoviewer beschikbaar te stellen. Zo is er ook de Openbasiskaart (gebaseerd op het wereldwijde OpenStreetMaps project), verschillende kaartlagen van Geo4OOV én mogelijk ook eigen regionale kaartlagen.
> Lees verder over de Geoviewer

Delen op:
Facebook Tweet LinkedIn Google+
Terug naar boven
Nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.