Neem contact op

Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Privacyverklaring van Roxit helpt u om te begrijpen welke persoonsgegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen, hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en hoe we deze beschermen, opslaan, exporteren en verwijderen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een e-mailadres, adres, telefoonnummer, enz.

De persoonsgegevens die we verwerken

De soorten persoonsgegevens die Roxit met betrekking tot u verwerkt, kunnen de volgende zijn:

 • Persoonlijke basisinformatie zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en demografische informatie
 • Informatie met betrekking tot de gebruiker en het webverkeer zoals inloggegevens, gebruikersnaam en IP-adres
 • Financiële informatie zoals informatie die verband houdt met facturen
 • Content die u geüpload of verstrekt hebt zoals foto’s, opmerkingen, artikelen en video’s
 • Statistieken die aantonen hoe gebruikers onze software gebruiken en de door ons aangeboden consent gebruiken
 • Bij sollicitaties verstrekte informatie

Hoe worden persoonsgegevens verzameld?

Over het algemeen verzamelt Roxit persoonsgegevens rechtstreeks van u of van andere met onze klanten verbonden personen. Wanneer u websites van Roxit gebruikt en via e-mail met ons in contact bent, maken we ook gebruik van cookies en andere traceertechnologieën voor het optimaliseren van uw ervaring van Roxit, onze producten, en onze sites. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief als je hebt aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn.
 • Verzenden van een Jobalert als je hebt aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten af te (kunnen) leveren.
 • Gedrag analyseren op de website om daarmee de website te verbeteren.
 • Het meten van tevredenheid over onze producten.

Wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van diverse wettelijke grondslagen, waaronder:

 • Overeenkomst met u
 • Uw toestemming
 • Gerechtvaardigd belang

Hoe worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Roxit verstrekt zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Unie (EU) verwerkt.

Wanneer maken we gebruik van verwerkers?

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Roxit gebruik maken van verwerkers. Deze verwerkers zijn doorgaans leveranciers van clouddiensten of andere IT-hostingdiensten.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Roxit zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen. Wanneer we uw persoonsgegevens op een andere wettelijke grondslag verwerken, zoals een gerechtvaardigd belang, worden deze gegevens zolang bewaard als nodig is voor het realiseren van het doel van deze verwerking.

Hoe worden uw gegevens beschermd?

Roxit heeft een Data Protection Manager (DPM) toegewezen die ondersteund wordt door de Visma Data Protection Council. Zij zien toe op de juiste uitvoering en naleving van beschermings- en privacymaatregelen zoals vastgelegd in o.a. de AVG en de e-privacyverordering.

Wat zijn uw rechten?

U kunt zich beroepen op verschillende rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder:

 • Toegang
 • Rectificatie
 • Verwijdering
 • Beperking
 • Overdraagbaarheid
 • Bezwaar maken

Marketing en profilering

Roxit verwerkt uw persoonsgegevens om u te voorzien van relevante informatie op uw voorkeuren gebaseerde content door middel van direct marketing op sociale mediaplatforms en emails, webpagina’s of in een dienst van Roxit.

Recht om uit te schrijven van marketingcommunicatie

U hebt het recht om zich af te melden voor het ontvangen van marketingcommunicatie van Roxit en het onderwerp zijn van profilering.

Wijzigingen

Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig door te lezen. Wanneer we significante wijzigingen in onze verklaring aanbrengen die een materiële wijziging van onze privacypraktijken betekenen kunnen we u ook met andere middelen hiervan op de hoogte stellen, zoals door het sturen van een email of het plaatsen van een aankondiging op onze bedrijfswebsite en/of sociale mediapagina's voordat de wijzigingen van kracht worden.

Onze contactinformatie

U kunt contact opnemen met ons via:

Roxit BV

Hanzelaan 272
8017 JJ Zwolle
Telefoonnummer: 088 - 2173 400
e-mail:


We stellen uw mening op prijs. Als u opmerkingen of vragen over onze privacyverklaring hebt of zorgen hebt over uw privacy of een mogelijk inbreuk op uw privacy verdenkt, stuur deze dan naar privacy@roxit.nl.