Kwaliteit

Meldplicht datalekken

Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken ingegaan. Deze meldplicht houdt in dat Roxit  direct een melding moet doen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra een ernstig datalek is geconstateerd. In sommige gevallen dient de betrokkene ook op de hoogte te worden gesteld.  
Er is sprake van een datalek wanneer er een inbreuk is gepleegd op de beveiliging van persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens). Hoe dit meldpunt werkt en welke regels gelden kunt u terugvinden op de website van het AP.

Hoe gaat Roxit om met beveiliging en meldplicht?
Roxit neemt informatiebeveiliging mee bij het ontwerpen en bouwen van haar software. Door middel van interne audits wordt onze software regelmatig gecontroleerd. Daarnaast heeft Roxit een Security Officer aangesteld om toe te zien op het naleven van het informatiebeveiligingsbeleid en het verzorgen van de opvolging van mogelijke meldingen van datalekken.

Bij de inrichting van de informatiebeveiliging maken we gebruik van de normen ISO 27001 en 27002, de ICT Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van het Nationaal Cyber Security Centrum en OWASP Application Security Verification Standard.   
U kunt er dus op vertrouwen dat wij als leverancier alle benodigde maatregelen nemen om te zorgen dat uw gegevens veilig zijn.

Melding maken
Mocht u onverhoopt toch een datalek constateren, dan verzoeken wij u hiervan melding te maken via het formulier meldplicht datalekken.

BIG
De gemeenten hebben zich gecommitteerd om eind 2016 te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging voor Gemeenten (BIG). De BIG heeft de norm ISO 27001 als uitgangspunt genomen, met hier en daar een uitbreiding. Roxit gaat graag in gesprek om gemeenten hierin te ondersteunen.

Op Computable.nl leest u meer achtergrond over Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Klanttevredenheid en klachten

Roxit heeft klanttevredenheid hoog op het programma staan en wij zijn continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit van onze producten en dienstverlening.

Elke twee jaar voert een onafhankelijk onderzoeksbureau een klanttevredenheidsonderzoek uit onder de Roxit klanten. Benieuwd naar onze scores? Onze medewerkers vertellen u graag meer over de uitkomsten. Het laatste overzoek is uitgevoerd in november 2015.

In het kader van ons kwaliteitssysteem (ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004) vinden wij het niet alleen belangrijk om van je te horen over wat er speelt, maar wij willen hier ook op een adequate manier vervolg aan geven.

Mocht u daarom een klacht hebben over onze producten of over onze dienstverlening, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze kwaliteits- en milieumanager. Zij zorgt ervoor dat deze klacht direct bij uw accountmanager wordt gemeld en zij bewaakt het proces totdat de melding naar tevredenheid is afgehandeld.

Ook wanneer u niet direct een klacht hebt, maar wel een suggestie om onze dienstverlening te verbeteren, dan horen wij ook graag van u!

Certificeringen

Roxit is gecertificeerd voor enkele kwaliteitsmanagementsystemen en werkt volgens verschillende normen als ISO en Microsoft. Een toelichting hierop leest u op onze pagina certificeringen.

 

 

Delen op:
Facebook Tweet LinkedIn Google+
Terug naar boven
Nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.