Onze historie

De basis voor het huidige Roxit is gelegd in 2007. René Eilander, Rob van Tiel en Rob Steneker vonden elkaar in een gemeenschappelijke visie op de toekomst en besloten tot een fusie van het toenmalige ECS IT Solutions en Syncera IT Solutions. De kennis op de gebieden van bouw- en woningtoezicht en milieu werd gebundeld en resulteerde in een geheel nieuwe applicatie voor integrale vergunningverlening en handhaving Squit XO.
De helft van alle gemeenten in Nederland, alsmede een groot aantal milieudiensten, provincies en een waterschap gebruikt deze software sinds de inwerkingtreding van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober 2010. In 2012 is de Squit suite uitgebreid met Squit2Go, een iPad oplossing voor integrale mobiele handhaving. Eveneens in 2012 is de webapplicatie voor bodembeheer Squit iBis geïntroduceerd.

Komst van Dezta
In 2011 sloot Dezta, een toonaangevend bedrijf voor digitalisering binnen de ruimtelijke ordening, zich aan bij Roxit. Door de bundeling van de Wabo expertise (Squit Suite) met de kennis op het gebied van de Ruimtelijke Ordening (Dezta Suite) anticiperen wij op de komst van de omgevingswet.

Main Capital
Medio 2015 zijn de aandelen van Roxit gekocht door Main Capital. Main Capital is een Private Equity investeerder met een exclusieve focus op de software sector in de Benelux en Duitsland. Binnen deze sector is Main de meest gespecialiseerde partij in management buy-outs en later-stage groeikapitaal. Met een ervaren team van professionals beheert Main Capital momenteel Private Equity fondsen met ruim EUR 150 miljoen vermogen.

Rob Steneker en Rob van Tiel blijven samen de directie van Roxit voeren: “Wij hebben als Roxit in de afgelopen vijf jaar een sterke positie opgebouwd in de overheidsmarkt, in het bijzonder bij gemeenten, en we zijn trots op wat we hebben bereikt. Met de nieuwe eigenaar Main Capital kunnen we onze positie nog verder uitbouwen en kunnen wij groeien. Dat is goed voor onze klanten en onze medewerkers en wij zijn daarom erg blij met deze stap!”

Combinatie met Green Valley
Begin oktober 2015 bundelde Roxit haar krachten met Green Valley. Main Capital faciliteerde deze bundeling. Door samen te gaan kan de nieuw ontstane groep haar klanten in de toekomst nog beter bedienen. Daarbij zullen Roxit en Green Valley in grote mate zelfstandig blijven met ieder een eigen focus op afzonderlijke producten. Met deze intensieve samenwerking neemt Roxit afscheid van haar eigen zaaksysteem IZIS, dat zij eind 2011 overnam van de Digital Groep als zaaksysteem Differs en doorontwikkelde tot een succesvolle applicatie voor het midoffice.
Green Valley richt zich vanaf 2016 op de front- en midoffice met haar KCS en zaaksysteem, Roxit focust volledig op de back office markt van de verschillende omgevingsdomein.

Overname Cebes
Eind 2015 nam Roxit Cebes bv over door overname van de aandelen, en de producten FirstWatchOnline (FWO) en FirstWatch (FW). CEBES is ruim twee decennia hofleverancier van software voor brandweerkorpsen en veiligheidsregio’s. De kern van FWO, een SaaS toepassing, is het uniform vastleggen en delen van informatie over objecten, evenementen en bestemmingsplannen, wat nauw aansluit op de nieuwe productlijn Squit 20/20 van Roxit.Terug naar boven
Nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.