Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening

Er staat binnen de wereld van ruimtelijke ordening een belangrijke verandering op stapel: de nieuwe Omgevingswet. Een wet die in 2021 van kracht wordt en een behoorlijke impact heeft op de wijze waarop u als RO-verantwoordelijke binnen de overheid acteert op wet- en regelgeving over onze leefomgeving.

Zodra de standaarden van deze nieuwe wet definitief zijn, krijgt uw organisatie een duidelijk andere rol. Met een andere set aan verantwoordelijkheden. De roep om meer participatie en integraal samenwerken is verweven in deze wet en moet daarom ook verweven zijn in de RO-software waar u gebruik van maakt.

Roxit RO loopt met haar suite al vooruit op wat komen gaat en  biedt u daarmee de mogelijkheid om in 2021 al klaar te zijn voor de nieuwe aanpak. Burgers en ondernemers hebben straks te maken met één wet, met één loket en één procedure. En die procedure wordt ook nog eens verkort van 26 naar 8 weken.

Oplossingen

Klantcontact
Rx.Zone

Beheersoftware voor digitale ruimtelijke plannen
Zaaksysteem
Rx.Base

Beleidssoftware voor de Omgevingswet
 
geo
Rx.Map
Integrale suite aan voor alle geografisch registraties

Beslis Bewust

De oplossingen van Roxit koppelen alle beschikbare data in ruimte en tijd aan elkaar. Zo heeft u de meest actuele en accurate informatie tot uw beschikking zodat u bewust kunt beslissen.

Wilt u meer weten over de oplossingen van Roxit? Neem dan contact op.

Aanmelden nieuwsbrief

Domeinen

Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Oplossingen
   • Squit 20/20
   • Squit iBis
   • Rx.Launch
 

Ruimtelijke ordening
Oplossingen
   • Rx.Zone
   • Rx.Base

 

Enterprise Content Management
Oplossingen
   • Rx.Front
   • Rx.Enterprise
   • Besluitstraat
   • Rx.Home

Kabels en leidingen
Oplossingen
   • MOOR Platform
   • WoW Portaal

Actueel

Nieuws

Werken bij

Vacature

Top