Rx.Base pakketten

Wij bieden ook dienstverlening aan in de vorm van pakketten waarbij een vastomlijnd eindresultaat wordt behaald. Deze dienstverlening voeren we samen uit met onze partner Geodan FLO Legal: 

Projectleider​​​​​​​

Bruidsschatscan

Wij verzorgen voor u het gehele proces rondom de analyse en de aanpassing van de toepasbare regels uit de bruidsschat op basis van uw gemeente specifieke regels uit de lokale verordeningen. Hiermee wordt u ontzorgd en uw dienstverleningsniveau geborgd. 

Wat wilt u bereiken? 

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet wilt u geen achteruitgang in uw dienstverlening. Burgers en bedrijven moeten in het loket goed geleid worden naar de juiste verplichtingen of rechten en deze zo nodig kunnen aanvragen.  

Op dit moment staan er vergunningchecks en aanvraagformulieren in het DSO loket die gebaseerd zijn op de regels van de bruidsschat. Deze set toepasbare regels is niet geschikt om 1-op-1 over te nemen door een gemeente, want: 

 • er is geen vergunningcheck voor alle activiteiten uitgeleverd
 • de geleverde indieningsvereisten gelden alleen voor vergunningaanvragen en niet voor een meldings- en informatieplicht 
 • er is geen rekening gehouden met eventueel afwijkend lokaal beleid 
    

Waarom is dit belangrijk? 

Een dip in de dienstverlening betekent dat de ontvangen aanvragen vanuit het loket minder vaak correct en volledig zijn en het Klant Contact Centrum (KCC) meer vragen ontvangt.  

Wat kunt u van ons verwachten? 

​​​​​​​Wij importeren de bruidsschat in de STTR Builder en analyseren deze voor u op de eerdergenoemde punten. Daarmee krijgt u inzicht in: 

 • Welke activiteiten zijn voor uw gemeente van toepassing. 
 • Welke toepasbare regels uit de bruidsschat horen daarbij. 
 • Waar wijken de toepasbare regels van de bruidsschat af van jullie lokale verordeningen. 
 • Wat betekent dit voor de aanpassing en uitbreiding van de vergunningchecks of indieningsvereisten. 

Hierna voeren wij de aanpassingen van de toepasbare regels uit de bruidsschat uit in de STTR Builder en leveren wij ze aan bij het DSO. Daarmee borgt u uw huidige dienstverleningsniveau. U kunt nu zelf de toepasbare regels zien zoals burgers en bedrijven ze ook zullen zien in het DSO loket. Vanuit het DSO loket kunt u aanvragen (vergunningen, meldingen, informatieplicht) doen en testen of deze op de juiste wijze worden ontvangen.

Wat verwachten wij van u?

In dit traject verwachten wij van u een minimale inzet:

 • Wij hebben een aanspreekpunt binnen uw organisatie nodig die helpt bij het correct verzamelen van de lokale regels en aan wie wij de uitkomst van de analyse en het uiteindelijke resultaat van de door ons gedane aanpassingen rapporteren.
 • Nadat de aanpassingen door ons zijn doorgevoerd is het van belang dat er één of meerdere personen testen of uw aanvragen op de juiste wijze worden ontvangen in uw VTH-systeem.

Heeft u vragen of wilt u gebruikmaken van dit pakket? Neem contact op met uw accountmanager
 

Activiteitenaanpak

Samen met een projectleider en een jurist bieden wij ondersteuning aan om gezamenlijk met u voor 2 activiteiten de gehele keten te doorlopen van Omgevingsplan tot aanvraag. We doen dit aan de hand van een eenvoudige en een complexe activiteit. 

Wat wilt u bereiken? 

In uw gemeente is bereidheid en interesse in het oppakken van het Omgevingsplan. Hierbij zit de vigerende werkwijze (met bestemmingen, functies e.d.) nog in de weg om te komen tot het denken in activiteiten. U wilt graag kennismaken en ervaren hoe het is om met uw organisatie activiteitgericht te werken.  

Waarom is dit belangrijk? 

Het denken in activiteiten is de kern van het nieuwe stelsel van regels, maar ook van toepasbare regels en Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Het is daarom evident om al bij het opstellen van de regels, waar de activiteit zijn oorsprong vindt, goed na te denken over de inrichting. Slecht starten betekent vrijwel zeker (onnodige) issues in de rest van keten. 

De gemeente zal uiteindelijk meer dan 50 activiteiten gaan uitwerken in het Omgevingsplan. Bij de invoering van de Omgevingswet kunt u op verschillende ambitieniveaus instappen. Wanneer de impact per activiteit goed in beeld is, bent u in staat om een haalbaar ambitieniveau van uw organisatie voor de Omgevingswet te bepalen. Door dit inzicht kunt u bepalen welke minimale variant haalbaar is en hoeveel werk daarvoor nodig is. 
 

Wat kunt u verwachten van ons? 

Onze projectleider en jurist gaan met een team van medewerkers van uw gemeente aan de slag om de volgende stappen per activiteit door te nemen: 

 • Organisatie
  - Het kiezen van 2 activiteiten.
  - Het formeren van een team per activiteit. 
  - Het vaststellen van de scope van de activiteit met het team. 
   
 • Juridische regels (per activiteit met gebruikmaking van Rx.Base) 
  - Het schrijven van juridische regels. 
  - Het annoteren van juridische regels (inclusief werkingsgebieden).
  Het daadwerkelijk maken van de geometrie valt buiten deze dienstverlening.
  - Het aanleveren van de betreffende activiteit aan de LVBB.
    
 • Toepasbare regels (per activiteit met gebruikmaking van de STTR Builder)
  - Het schrijven van toepasbare regels (check plus eenvoudig formulier) bij de betreffende activiteit.
  - Het aanleveren aan het RTR.
  ​​​​​​​
 • Het testen van het loket en uw vergunningensysteem (met behulp van het DSO loket en uw VTH-systeem). 
  - Het nalopen van het DSO loket.
  ​​​​​​​- Het aanleveren en controleren of ingevulde aanvragen ook naar verwachting terechtkomen in uw vergunningensysteem. De gemeente draagt zelf zorg voor een werkende koppeling met het VTH-systeem en een mapping vanuit de samenwerkingsruimte.  

Na het doorlopen van dit traject bent u in staat om geheel zelfstandig overige activiteiten op te pakken en af te handelen met Rx.Base en de STTR Builder. 

Heeft u vragen of wilt u gebruikmaken van dit pakket? Neem contact op met uw accountmanager

Checklist​​​​​​​

Omgevingsplan​​​​​​​

Quick Start Structuur Omgevingsplan

Wij nemen uw gemeentelijk team mee in de structuur van het casco voor het omgevingsplan en welke aannames en filosofie erachter zitten. En nog belangrijker: welke keuzes kunt u maken bij de inrichting zodat u goed van start kunt gaan met het omgevingsplan.


Wat wilt u bereiken?

U wilt een inhoudelijke start maken met het omgevingsplan en wilt daarbij gebruikmaken van de VNG- handreikingen. U bent op zoek naar een goed startpunt en kunt dat ondanks het casco en de bijbehorende staalkaarten niet vinden.  
 

Waarom is dit belangrijk? 

Een goed gebruik van het VNG-casco levert u veel plezier op bij de verdere uitwerking van het omgevingsplan. In het casco zit veel denkwerk dat al voor u gedaan is zodat u zich optimaal kunt focussen op uw beleid en minder bezig hoeft te zijn met de structuurzaken die gepaard gaan met het nieuwe omgevingsplan. Hierdoor bespaart u veel tijd.  

Wat kunt u verwachten van ons?

Met een team van juristen/beleidsmakers van uw gemeente gaan onze juristen aan de slag om de volgende stappen door te nemen: 

 • Organisatie
  - Het samenstellen van een team deelnemers van uw gemeente met daarin juristen/ beleidsmakers. 

 • Kennissessie: Inzicht in het VNG-casco
  - Onze juristen leiden uw medewerkers door het casco en de keuzes die hierbij kunnen worden gemaakt.
  - Hoe om te gaan met bruidsschatregels, de plaatselijke verordening en bestemmingsplannen in het omgevingsplan.
  - Ruimte voor gemeente specifieke casuïstiek die door gemeente zelf wordt ingebracht. 

 • Workshop: Gebruik van de structuur in Rx.Base
  - Onder begeleiding wordt de structuur door uw medewerkers in Rx.Base gezet.
  - Het maken van een lijst met aandachtspunten. 

Met deze aanpak zorgen wij ervoor dat u eerst voldoende kennis krijgt om het casco te overzien en er vervolgens praktisch mee aan de slag kan gaan. Dit geeft fundament en vertrouwen om verder aan uw omgevingsplan te bouwen.   

Heeft u vragen of wilt u gebruikmaken van dit pakket? Neem contact op met uw accountmanager
​​​​​​

Aan de slag met het omgevingsplan

Samen met uw gemeentelijk team gaan wij praktijkgericht oefenen in Rx.Base en ervaring opdoen aan de hand van bestaand beleid. Aan het einde van dit traject publiceren wij de aanpassingen zodat het resultaat van deze sessie direct zichtbaar is op het DSO. 

Wat wilt u bereiken? 

U wilt graag (inhoudelijk) aan de slag met het omgevingsplan en wilt daarbij praktijkgericht oefenen en ervaring opdoen. Met dit pakket bieden wij ondersteuning om gezamenlijk aan de slag te gaan.

Waarom is dit belangrijk?

In de tijd die nog rest voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het van belang om kennis op te bouwen en de eerste stappen te zetten zodat u goed voorbereid bent.

Wat kunt u verwachten van ons? 

Onze consultant neemt uw team mee en begeleid u bij het zetten van de volgende stappen:

Sessie 1 - Dag op locatie 

 • Een herhaling van de basisfunctionaliteiten van Rx.Base. 
 • Het behandelen van een aantal voorbeelden van aanpak en opbouw van het omgevingsplan. 
 • Het aanpassen van het VNG-casco aan de hand van een bestaand bestemmingsplan.
 • Het in gezamenlijkheid omzetten van een bestemming uit een bestemmingsplan naar een activiteit in het omgevingsplan. 

  Huiswerk 

 • Het zelfstandig omzetten van een volgende bestemming uit het bestemmingsplan naar een activiteit in het omgevingsplan. 
 • Optioneel; het terugkijken van de gebruikerssessie in Arnhem. 

  Sessie 2 - Dagdeel via MS Teams 

 • Het bespreken van het huiswerk en het delen van ervaringen. 
 • Een vervolg op het omzetten van een bestemming naar een activiteit. 
 • Het gebruik van themas, begrippen en waardelijsten. 
 • Het valideren en publiceren van het resultaat op het DSO. 

  Nazorg 

 • Het bekijken en beoordelen van het resultaat (na publicatie) op het DSO.

Na het doorlopen van deze sessie heeft u:

 • Ervaring opgedaan met het aanpassen van het VNG-casco op basis van uw bestaande beleid in Rx.Base.
 • Kennis opgebouwd en inzicht gekregen in de stappen die genomen moeten worden om een bestemming uit het bestemmingsplan om te zetten naar een activiteit in het omgevingsplan.
 • Input ontvangen om een Plan van Aanpak (PvA) omgevingsplan op te stellen.
 • Het resultaat van de aanpassingen die gedaan zijn, zichtbaar op het DSO.

Deze dienstverlening omvat niet:

 • Het opstellen van het omgevingsplan voor het gehele grondgebied.
 • Een vastgesteld raamwerk/casco voor alle thema's en deelgebieden.
 • Juridisch inhoudelijk advies.

Heeft u vragen of wilt u gebruikmaken van dit pakket? Neem contact op met uw accountmanager
​​​​​​​

​​​​

Laptop​​​​​​​

Omgevingsplan​​​​​​​

Uw omgevingsvisie in Rx.Base

U heeft een omgevingsvisie laten maken door een bureau. Het resultaat is een mooie website en/of een PDF- of DOC-bestand van de visie, maar wat dan? Wat moet er gebeuren om diezelfde visie bij Regels op de kaart in het Omgevingsloket te kunnen bekijken?

De visie kunnen wij voor u vertalen en toevoegen als procedure in Rx.Base. Daarna kunt u deze publiceren naar het DSO en is deze via Regels op de kaart compleet met werkingsgebieden in te zien.

Wat kunt u verwachten van ons?

Onze consultant beoordeelt het document van de omgevingsvisie waarna wij de aandachtspunten samen met u bespreken. Vervolgens gaat onze consultant aan de slag om uw omgevingsvisie toe te voegen in Rx.Base:

 • Het aanmaken van de objectenstructuur.
 • Het toevoegen van teksten aan de juiste objecten.
 • Het toevoegen van de meegeleverde geometrie.
 • Het leggen van verwijzingen naar de locaties.

Deze dienstverlening omvat niet:

 • Het annoteren van de hoofdlijn, thema, gebiedsaanwijzingen en locaties die niet in de tekst worden genoemd. Dit kunnen we indien gewenst wel samen met u doen (meerwerk).

 Heeft u vragen of wilt u gebruikmaken van dit pakket? Neem contact op met uw accountmanager
​​​​​​

Heeft u een vraag?
Stel hem gerust.

Sales Planvorming
088 217 34 00
ro.sales@roxit.nl
Contact