Inzien

Het digitaal ter inzage leggen van documenten voor uw burgers en bedrijven op basis van Wet elektronische publicaties (WEP)

Module Inzien

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (WEP) van kracht. Deze wet verplicht u als gemeente of provincie om alle documenten, die voorheen fysiek ter inzage werden gelegd, nu ook digitaal beschikbaar te stellen naar uw inwoners. 

Om alle taken rondom de WEP goed en efficiënt uit te voeren bieden wij u de module Inzien, onderdeel van Rx.Mission. Een toepassing waarmee u op eenvoudige wijze het digitaal ter inzage leggen van documenten realiseert, die bovendien na de inzageleggingstermijn automatisch worden verwijderd. Deze module kan worden ingezet als aanvulling op de module Publicatie, zodat u alle documentatie aan elkaar kunt relateren. 

Module inzien

​​​​​​​​​​​​​​Toegankelijke website

Bij de module Inzien leveren wij ook een toegankelijke website zonder enige vorm van autorisatie of inlog. Hiermee kunnen burgers en bedrijven eenvoudig inzicht krijgen in alle stukken die ter inzage worden gelegd. De pagina is geoptimaliseerd voor mobiele toestellen omdat de verwachting is dat deze door burgers veel gebruikt worden voor het raadplegen. De pagina is publiek toegankelijk.

Alle vereiste informatie die nodig is voor de terinzagelegging kunt u toevoegen, zoals: 

  • De titel van de publicatie 

  • Metadata: publicatiedatum, einddatum terinzagelegging, zaaknummer 

  • De link terug naar officiële bekendmakingen  

  • Een lijst met documenten 

​​​​​​​Welke voordelen biedt de module Inzien in uw dagelijkse werkzaamheden?

  •  U realiseert een aanzienlijke tijdsbesparing op de administratie. 

  • Na de inzageleggingstermijn worden de documenten automatisch verwijderd. 

  • Wij leveren een toegankelijke website zonder enige vorm van autorisatie of inlog. Hiermee kunnen inwoners en bedrijven zonder beperking inzicht krijgen in alle stukken die ter inzage worden gelegd.

  • Maakt u ook gebruik van onze module Publicatie dan volgt de terinzagelegging automatisch op het moment dat de publicatie is verzonden naar de Publicatie module.

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Ondersteunen van werkprocessen in de omgevingsdiensten.

Meer weten

Heeft u een vraag?
Stel hem gerust.

Tonny Verloop
088 217 34 00
tonny.verloop@roxit.nl