Rx.Launch

Eén digitale Vergunningchecker en Aanvraagvoorziening voor evenementen, APV's en Bijzondere wetten.

In Nederland worden jaarlijks meer dan 100.000 aanvragen ingediend op basis van de  APV (Algemene Plaatselijke Verordening) en Bijzondere wetten. Het ontvangen en verwerken van deze aanvragen gaat veelal gepaard met overtypen, nabellen, archiveren en het compleet krijgen van de nodige informatie. Voor een medewerker zijn dat te veel onnodige handelingen om alle aanvragen compleet én digitaal in het zaaksysteem te krijgen.

Eén duidelijk proces

Al in het eerste proces van Rx.Launch bieden wij met de digitale Vergunningchecker en Aanvraagvoorziening één duidelijk en digitaal proces voor aanvragers. Dit leidt tot een hoog gebruikersgemak bij zowel burgers en ondernemers als bij overheidsmedewerkers. Rx.Launch biedt de eerste stap in de totale digitale keten van het aanvragen tot en met het ontvangen in uw zaaksysteem. 

boom grasveld

Vragenboomstructuur

De slimme geografische componenten en de juridische vragenboomstructuur begeleiden de aanvrager bij het geven van de nodige informatie om tot de noodzakelijke verplichtingen te komen.

Beveiligde intakevoorziening

Vanuit de Vergunningchecker gaan de gegevens over naar de 'Aanvraagvoorziening'. Deze beveiligde 'Aanvraagvoorziening' helpt de aanvrager alle detailinformatie en verplichte documenten (digitaal) aan te leveren die een gemeente en eventueel betrokken ketenpartners nodig hebben bij de besluitvorming rond de betreffende aanvraag. Ook hier wordt de aanvrager aan de hand genomen middels een vragenboomstructuur.

evenement buiten

huisstijl visma roxit

Digitaal en compleet binnen uw zaaksysteem

Binnen de 'Aanvraagvoorziening' kan de aanvraag rechtstreeks digitaal ingediend worden bij de gemeente, inclusief alle nodige informatie en documenten. De aanvraag komt volledig digitaal binnen in het zaaksysteem van de gemeente.​​​​

Ervaring met Rx.Launch

Rx.Launch biedt u ondersteuning bij diverse digitale processen. Met Rx.Launch ervaren wij bij elke gemeente verschillende prioriteiten om bepaalde processen digitaal op te lossen. Rx.Launch leent zich nu al perfect voor het digitaal oplossen van:

  • Evenementen
  • Drank- en horeca (inclusief BIBOB)
  • Parkeren
  • APV

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Ondersteunen van werkprocessen in de omgevingsdiensten.

Meer weten

Heeft u een vraag?
Stel hem gerust

Sales VTH
088 217 34 00
info@roxit.nl
Contact