WIJZER

Veilig digitaal samenwerken binnen het sociaal domein en daarbij zelf de regie voeren.

U wilt uw gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden binnen het sociaal domein zo goed mogelijk invullen, daar helpt WIJZER u bij! In WIJZER werkt u soepel en veilig samen, zowel met ketenpartners als met inwoners. WIJZER is een co-creatie van gemeenten.

Het proces goed in beeld

U wilt uw taken binnen het sociaal domein zo efficiënt en overzichtelijk mogelijk uitvoeren. Dat doet u niet alleen, maar samen met inwoners en ketenpartners. Samenwerken staat centraal binnen WIJZER.

U zet WIJZER in vanaf het eerste contactmoment tot aan de indicatiestelling. De applicatie presenteert de informatie snel en overzichtelijk en ondersteunt hiermee uw werkproces optimaal.

Het beeld en de historie van een inwoner zijn op ieder moment eenvoudig terug te vinden en in te zien. Uiteraard ziet u ook precies wat en wanneer een inwoner, consulent of ketenpartner in de casus heeft gedaan. Heldere grafieken maken belangrijke zaken in één oogopslag duidelijk, zoals het sociogram en de zelfredzaamheidsmatrix.
 

Speelplaats

Stadsgezicht

In WIJZER werkt u soepel samen met ketenpartners en inwoners

U kunt beveiligd documenten uitwisselen en taken uitzetten vanuit een dossier met een geïntegreerd ketenportaal. De betrokken consulent ziet hierin gemakkelijk de voortgang terug, waar nodig met handige notificaties. Dit bespaart tijd, geeft overzicht en zorgt voor heldere regievoering.

Met WIJZER werkt u ook gemakkelijk samen en kunt u helder communiceren met betrokkenen. Inwoners kunnen zelf in het burgerloket:

  • Zien welke gegevens u van hen heeft
  • De status bekijken van een aangevraagde voorziening
  • Gegevens wijzigen of aanvullen
  • De voortgang bijhouden van acties die zij zelf moeten uitvoeren

Met WIJZER kunt u samen de regie voeren

WIJZER staat voor Werk, Inkomen, Jeugd, Zorg en Regie. Sinds 2015 moeten gemeenten zelf de regie voeren op taken in het sociaal domein: op het vlak van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. Daarom hebben wij samen met de gemeenten Rijssen-Holten en Amstelveen de applicatie WIJZER ontwikkeld.

Continu in ontwikkeling

Daarnaast ontwikkelen wij - samen met u - voortdurend aan extra functionaliteiten. ​​​​​​​​WIJZER is een SaaS applicatie en voldoet aan de meest actuele eisen voor informatiebeveiliging, kwaliteit en privacy, zoals ISO27001, ISO27017, ISO27018, NEN7510, ISO9001 en de AVG.

Plein

Sfeer beeld

Inwoners centraal met WIJZER

Veel systemen in het sociaal domein richten zich alleen op de administratieve ondersteuning van ambtenaren, WIJZER gaat een stap verder! Met WIJZER zet u de inwoner centraal bij zijn of haar hulpvraag. Zo helpt u inwoners om zich een weg te banen door het complexe woud van overheidsdiensten in het sociaal domein.

WIJZER biedt veel voordelen: 

  • Meer preventie en vroegsignalering
  • Inwoners hebben zelf gemakkelijk toegang tot (voorliggende) voorzieningen
  • Regie op de voortgang van het proces
  • Meer regie bij inwoners zelf

Sociaal domein

Een regieapplicatie die de benodigde sociale begeleiding aan inwoners in kaart brengt voor gemeenten.

Meer weten

Heeft u vragen?

Reinier Mitgenberg
088 217 33 00
reinier.mitgenberg@roxit.nl
Contact