WoW

Het landelijk portaal voor het aanvragen en melden van graafwerkzaamheden.

In Nederland worden ieder jaar ongeveer 45.000 vergunningen of instemmingsbesluiten aangevraagd en maar liefst 450.000 meldingen ingediend. Dit is een complexe en tijdrovende stap in de keten van kabels- en leidingen voor netbeheerders en aannemers. Het WoW Portaal® (Werkplein ondergronds Werken) ontzorgt, ondersteunt en faciliteert u hierbij.

Ontzorgend van ontwerp tot beheer

In het WoW Portaal® ontwerpt u direct een optimaal tracé. U bepaalt de levertijd waarbij u kosten en risico’s zo minimaal mogelijk houdt. Het WoW Portaal® ondersteunt en ontzorgt u van ontwerp tot beheer.

Bespaar veel tijd
Het WoW Portaal® ontsluit administratieve informatie en geo-content. Op basis van deze informatie kunt u in één keer een vergunning aanvragen of een melding indienen. Dat kan bij elke instantie in Nederland die vergunningen verleent. Het ‘heen en weer sturen’ van vergunningsaanvragen en meldingen is niet meer nodig. U bespaart veel tijd!

Innovatief portaal
U kunt met het portaal op één plek meldingen indienen en vergunningen of instemmingen aanvragen. Veel netbeheerders en aannemers gebruiken de verschillende mogelijkheden binnen het portaal dan ook al enkele jaren. Maar wat kan nog meer met het WoW Portaal®?  

grondwerkzaamheden bekabeling aanleggen

graafwerkzaamheden

Voer gemakkelijk diverse toetsen uit

Omgevingstoets

Het WoW Portaal® biedt de toets BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Deze toets laat duidelijk verhardingssoorten zien die het tracé doorkruisen.

​​​​​​​Kadastrale toets

Via het Werkplein geeft de kaart aan waar de grenzen van een perceel liggen. U ziet direct welke kadastrale percelen het gekozen tracé raken. U kunt zelfs direct de gegevens van de eigenaar bij het Kadaster opvragen.

Bodemtoets

Met deze toets stelt u de impact van de bodemkwaliteit op doorlooptijd en kosten vast. U kunt alles opvragen en zien binnen één portaal. Op basis van deze informatie bepaalt u gemakkelijk het meest optimale tracé. Nog efficiënter! 

Verkeerstoets

Ook verkeer heeft invloed op de uitvoerbaarheid van werkzaamheden. Met informatie over de verkeersdrukte en over eventuele andere al bekende verkeershinder en maatregelen, maakt u gemakkelijk keuzes over de te nemen maatregelen en de gewenste uitvoerperiode. Zo levert WoW Portaal® direct ondersteuning om doorlooptijden te optimaliseren en tijdverlies tegen te gaan.

 Website WoW Portaal

Gebruik ook de WoW app

In de WoW app ziet u ter plaatse informatie over opbrekingen en werkzaamheden in de openbare ruimte. U kunt deze informatie inzien en direct afhandelen, inclusief het invoeren van de straatwerkzaamheden.

De WoW app maakt uw werk gemakkelijker:

  • U ziet uw positie op de kaart én alle graafwerkzaamheden in uw directe omgeving
  • Door een specifiek werk aan te klikken, kunt u alle relevante informatie over dit werk bekijken 
  • Voer direct op locatie het straatwerk in, samen met notities en foto’s en meld uw graafwerkzaamheden direct gereed
  • De WoW app koppelt alle informatie van de buitenlocatie direct aan de graafmelding, zo ondersteunt u de uitvoerders op locatie én ontzorgt u de collega’s op kantoor met de administratie, facturatie en registratie
  • De gemeente ontvangt alle informatie, waar nodig kan de gemeente direct in actie komen 

sfeer roxit

​​​​​​​WoW App

WoW Portaal® biedt veel voordelen:

  • U communiceert binnen de keten altijd op uniforme wijze, met dezelfde informatie tussen alle betrokken partijen
  • U krijgt inzicht in gepubliceerde projecten op de (midden)lange termijn
  • U kunt werkzaamheden zo goed mogelijk voorbereiden en verschillende omgevingstoetsen uitvoeren
  • U zorgt voor kortere doorlooptijden en de juiste vergunningen en instemmingen
  • U krijgt inzicht in werkzaamheden in de hele keten in uw totale verzorgingsgebied

Met het WoW Portaal® kiest u voor vermindering van faal- en graafkosten, efficiënter werken, het voorkomen van onnodige risico's, optimale doorlooptijden en minder overlast voor uw burgers en ondernemers.
 

Kabels en leidingen

End-to-end oplossingen voor het ketenproces van kabels en leidingen.

Meer weten

Heeft u een vraag?
Stel hem gerust.

Rik van Lent
088 23 44 700
Rvanlent@wowportaal.nl
Contact

WoW wordt o.a. gebruikt door