Besluitstraat

Digitaal agenderen, vergaderen, besluiten en publiceren.

U ondersteunt het integrale bestuurlijke proces het liefst zo goed mogelijk. Van de vragensteller tot en met de raad. Besluitstraat biedt u deze ondersteuning. Besluitstraat houdt rekening met het dualisme, de regionale samenwerkingen en burgerparticipatie. Besluitstraat biedt daarnaast online publicatie, audio- en video-ondersteuning en een naadloze aansluiting op uw ICT-landschap.

Administratief gemak geeft meer tijd voor inhoudelijke zaken

Met Besluitstraat vermindert u de beheerlast enorm en wordt het proces van de bestuurlijke besluitvorming eenvoudiger met slimme sjablonen, instelbare routering  en het automatisch bewaken van deadlines. Zo voorkomt u fouten, bespaart u tijd en heeft u gegarandeerd altijd de meest actuele informatie. 

Balie

Doorkijk naar raadszaal

Besluitstraat ondersteunt al uw vergaderingen

Van afdelingsoverleggen, managementmeetings en portefeuillehoudersoverleggen tot B&W-vergaderingen en gemeenteraad- en commissievergaderingen:

 • De stukken stromen optimaal door naar gremia
 • Altijd werken met de laatste versie, vanuit één bron
 • Vergaderleden ontvangen de agenda’s en stukken digitaal in de vergader-app
 • U kunt notities toevoegen aan voorstellen en agendapunten 

Inwoners digitaal laten stemmen

De Besluitstraat verwerkt stemmen automatisch en maakt hiermee stemgedrag inzichtelijk, zowel in de zaal als op het web.

Alle openbare informatie in het webportaal

Besluitstraat beschikt over themadossiers, stemgedrag en live en on demand webcasts. Met de geautomatiseerde themanieuwsbrief informeert u geïnteresseerden. Via de politieke profiel- en partijpagina’s profileren uw bestuurders en raadsleden zich op social media.

 

 

Besluitstraat maakt ook het werk voor stellers eenvoudiger

Stellers kunnen snel en gemakkelijk voorstellen maken met vaste ’informatieblokken’. U kunt rekenen op standaardisatie én de ingevulde informatie kunt u (automatisch) opnieuw gebruiken, bijvoorbeeld in agendastukken, besluitenlijsten en nieuwsbrieven. Optimaal gebruik van data!

​​​​​​​​​​Stellers weten precies waar hun voorstel in het proces zit

Stellers (en andere geautoriseerde gebruikers) kunnen hun voorstel makkelijk volgen gedurende het hele besluitvormingsproces. Eventuele veranderingen ziet u één oogopslag in de ‘audittrail’. U stelt zelf in welke route voorstellen volgen en u kunt voor elk gremium een andere route kiezen. Ieder voorstel volgt de juiste route en komt automatisch terecht bij de juiste persoon of afdeling. Deze beoordeelt vervolgens het voorstel, zet het op de agenda of neemt een besluit.

 

 

​​​​Sfeer beeld

Besluitstraat biedt veel voordelen:

 • Versneld en gedigitaliseerd besluitvormingsproces
 • Vermindering van de beheerlast van het bestuurssecretariaat en griffie met 20% 
 • Secretariaat en griffie krijgen automatisch voorstellen 
 • Eenvoudig agendapunten aanmaken
 • Publiceren van de juiste stukken bij de juiste agendapunten
 • Eenvoudig doorzetten voor verdere behandeling in de keten
 • Na de vergadering Besluitenlijsten automatisch publiceren
 • In een handomdraai openbare informatie beschikbaar maken op het inwonersportaal

Besluitvorming

Digitaal agenderen, vergaderen, besluiten en publiceren van steller tot raad

Meer weten

Heeft u een vraag?
Stel hem gerust.

Sales Besluitvorming
088 217 33 00
info@roxit.nl
Contact

Besluitstraat wordt o.a. gebruikt door