Roxit past Machine Learning toe

Robotisering, Blockchain, Artificial Intelligence en Machine Learning

Robotisering, Blockchain, Artificial Intelligence en Machine Learning. Allemaal ontwikkelingen die veel in het nieuws zijn, maar wat doen ze in de praktijk? En wat kunnen ze bijdragen binnen uw werkprocessen? Roxit past Machine Learning toe binnen haar oplossingen.

Waarom Machine learning?
Zoals wij gewend zijn geeft de mens een opdracht aan de computer, welke het apparaat vervolgens uitvoert. Maar wat als de computer geen menselijke input meer nodig heeft? Wat als de computer handelt op basis van alle beschikbare informatie en op basis hiervan analyseert en beslissingen neemt? Het gebruik van algoritmes helpt hierbij. Leuk verhaal denkt u, maar wat heeft u als klant daar aan?

Roxit past Machine Learning toe om u een hoger gebruikersgemak te bieden. Zo kunt u in de oplossingen Squit 20/20 (VTH) en toekomstige oplossing Rx.Base (Omgevingswet 2021) onderstaande toepassingen aantreffen:

Herkenning van privacygevoelige gegevens
Wanneer er bijvoorbeeld in het OLO-proces documenten met tekst worden aangeboden waarin privacygevoelige informatie staat, wordt de ambtenaar hierop bij het publiceren geattendeerd. De ambtenaar krijgt dan de mogelijkheid dit te corrigeren. Ook automatisch weglakken van deze gegevens behoort tot de mogelijkheden. Anonimiseren zorgt ervoor dat er geen problemen ontstaan met de AVG.

Chatbots
Op een gemeentelijke website komen veel burgers met vragen als “hoe laat is het gemeentehuis open”, en “hoe vraag ik een paspoort aan”. Een zelflerende chatbot kan deze vragen in de loop van de tijd steeds beter beantwoorden. De kwaliteit van uw service aan de burger stijgt hierdoor.

In de toekomst zijn nog veel meer nuttige toepassingen denkbaar. Roxit is daarom bezig met pilots op dit gebied. Mocht u interesse hebben in het toepassen van anonimiseren, neem dan contact op met Johannes.battjes@roxit.nl. Indien u interesse hebt in de chatbot neem dan contact op met mike.vandijk@roxit.nl.

Aanmelden nieuwsbrief

Domeinen

Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Oplossingen
   • Squit 20/20
   • Squit iBis
   • Rx.Launch
 

Ruimtelijke ordening
Oplossingen
   • Rx.Zone
   • Rx.Base

 

Enterprise Content Management
Oplossingen
   • Rx.Front
   • Rx.Enterprise
   • Besluitstraat
   • Rx.Home

Kabels en leidingen
Oplossingen
   • MOOR Platform
   • WoW Portaal

Actueel

Nieuws

Werken bij

Vacature

Top