Omgevingsplan, goed voorbereid op weg

Proeftuin voor het omgevingsplan

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. Dat betekent dat u nog iets meer dan een jaar de tijd heeft om de wet te implementeren binnen uw organisatie en uw medewerkers goed voor te bereiden. Als klant van Roxit staat u er niet alleen voor. Roxit biedt u voor de Omgevingswet noodzakelijke software en diensten, maar helpen u ook bij het voorbereiden op de nieuwe manier van werken. Een proeftuin waarin u ervaring kunt opdoen met het maken van een Omgevingsplan.

Proeftuin voor het omgevingsplan
Door nu al te beginnen met een omgevingsplan, ervaart u praktisch de vraagstukken die invloed hebben op uw werkproces. Roxit biedt u het gereedschap om deze vraagstukken te ervaren en te adresseren. Met DP4OW, een voor dit doel aangepaste versie van Dezta Plan, bieden wij tijdelijk extra functionaliteit waarmee u een omgevingsplan kunt opstellen. Uw proeftuin voor de Omgevingswet.

Wat doet DP4OW voor u?
Een omgevingsplan kent een andere structuuropbouw dan een bestemmingsplan. Dat geldt voor de inhoud en voor de technische opbouw. DP4OW biedt u de mogelijkheid om in afwachting van gespecialiseerde Omgevingswet-software deze afwijkende structuren nu al toe te passen. Voor de inhoud leveren we het VNG-casco mee. Deze mogelijke inhoudsopgave voor het omgevingsplan biedt u een degelijke leidraad. Regels binnen een omgevingsplan worden voorzien van kenmerken. Dit heet annoteren, en wordt met DP4OW ondersteund. Wij kunnen u ondersteuning bieden bij het koppelen van werkingsgebieden en bij het aanbieden van uw plan aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).  
 
Toepasbare regels
Naast juridische regels kent de Omgevingswet ook Toepasbare regels. Deze zijn facultatief en van belang voor het vullen van vragenbomen op de portalen van het DSO. Voor dit doel is DP4OW niet geschikt.

Wilt u meer weten over onze proeftuin DP4OW, dan kunt u contact opnemen met Roxit via uw accountmanager of via het contactformulier.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Domeinen

Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Oplossingen
   • Squit 20/20
   • Squit iBis
   • Rx.Launch
 

Ruimtelijke ordening
Oplossingen
   • Rx.Zone
   • Rx.Base

 

Enterprise Content Management
Oplossingen
   • Rx.Front
   • Rx.Enterprise
   • Besluitstraat
   • Rx.Home

Kabels en leidingen
Oplossingen
   • MOOR Platform
   • WoW Portaal

Actueel

Nieuws

Werken bij

Vacature

Top