Visma Roxit wederom succesvol gecertificeerd op haar kwaliteit en milieu beleid

certificering 9001 14001​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​In september is er een heraudit uitgevoerd bij Visma Roxit voor de certificering van ons kwaliteits- en milieumanagementsystemen. Tijdens deze audits zijn alle locaties van Visma Roxit getoetst en vonden er interviews met diverse collega’s plaats.

Met trots kunnen wij melden dat Visma Roxit de heraudits succesvol heeft afgesloten! Dit betekent dat de gehele organisatie succesvol gecertificeerd is op de normen voor kwaliteit (ISO9001) en milieu (ISO14001).

Waarom deze certificaten?

Voor Visma Roxit zijn kwaliteit, duurzaamheid, continuïteit en klanttevredenheid belangrijk. Daarom treffen we maatregelen die noodzakelijk zijn om de kwaliteit van onze producten en dienstverlening te waarborgen, om aan relevante wet- en regelgeving te voldoen, om onze reputatie hoog te houden en om de continuïteit van onze bedrijfsvoering te waarborgen.

Om dit te kunnen realiseren, heeft Visma Roxit een managementsysteem opgezet, waarin kritische momenten op het gebied van kwaliteit, milieu en informatiebeveiliging zijn geborgd. Dit managementsysteem voldoet aan de eisen van de ISO 9001, ISO 14001 en ISO 27001, zodat de werking van dit managementsysteem ook door onafhankelijke partijen kan worden geverifieerd en bevestigd. De werking van ons managementsysteem wordt jaarlijks getoetst en onderworpen aan een heraudit. Dit om te checken of wij nog steeds doen wat we zeggen.

Milieu en duurzaamheid

Steeds meer overheden benoemen ISO 14001, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de aanbestedingsdocumenten. Een ISO 14001 certificaat betekent dat Visma Roxit het milieu en daarmee een belangrijk onderdeel van duurzaamheid heel serieus neemt.

Kwaliteit leveren en verbeteren

Belangrijke doelstellingen van Visma Roxit zijn het verder professionaliseren van de organisatie en het vergroten van de klanttevredenheid. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de ISO 9001. Deze norm biedt een kader om een doeltreffend kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten. Een kwaliteitsmanagementsysteem omvat alles (afspraken, middelen, processen) dat nodig is om kwaliteit te leveren en verbeteren.

Hoe zag het traject eruit?

In de week van 13 september hebben twee externe auditoren een heraudit uitgevoerd op ons kwaliteit- en milieumanagementsysteem, onze ISO9001 en ISO14001 certificering. Hiervoor hebben zij diverse documenten doorgenomen, evidence gecontroleerd en een 17-tal collega's geïnterviewd. De audit vond dit jaar deels op onze locaties en deels virtueel plaats. Wat betekent dit voor u? Uiteindelijk draagt dit bij aan kwalitatieve en milieubewuste ontwikkeling en dienstverlening van Visma Roxit naar onze klanten toe.