Digitale terinzagelegging vanaf 1 juli 2023 verplicht

Documenten die ter kennisgeving of mededeling vooralsnog fysiek ingezien mogen worden, moeten vanaf 1 juli 2023 ook digitaal ter inzage worden gelegd. Ook de VNG wijst gemeenten hier nogmaals op. Deze vereiste uit de Wet elektronische publicaties (Wep) was uitgesteld om betrokkenen de gelegenheid te geven zich hierop voor te bereiden. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen heeft Visma Roxit de module Rx.Mission Inzien ontwikkeld. Gaat u deze werkzaamheden handmatig uitvoeren of kiest u voor een efficiënte oplossing via deze module?
 

Module Inzien

Om te voldoen aan de wettelijke verplichting en het digitaal ter inzage leggen zo simpel mogelijk te houden, is de module Rx.Mission Inzien ontwikkeld. Met de inzet van deze module kunt u uw service richting burgers en bedrijven verhogen. Naast het publiceren van de VTH beschikkingen, heeft u ook de mogelijkheid om andere aanvragen en beschikkingen binnen Rx.Mission te publiceren via deze module. Kortom, een oplossing waarmee u op eenvoudige wijze documenten digitaal ter inzage kunt leggen gedurende de inzageleggingstermijn.


Functionaliteiten en voordelen voor u op een rij

  •         Visma Roxit levert een publiek toegankelijke website die op heldere wijze de ter inzage liggende documenten toont.
  •         De pagina is geoptimaliseerd voor mobiele toestellen.
  •         De website heeft een herkenbare opmaak met een logische overgang van de publicatie op Officiële Bekendmakingen naar de ter inzage liggende bijlagen.
  •         Alle vereiste informatie die nodig is voor de terinzagelegging wordt automatisch toegevoegd.
  •         De (link naar) documenten wordt automatisch verwijderd als de ter inzage termijn is verstreken.
  •         Uw administratie realiseert een significante tijdbesparing.
  •         De module Rx.Mission Inzien is geschikt om te gebruiken voor alle Wabo en OW zaaktypen


De module Rx.Mission Inzien sluit aan op, en is alleen te gebruiken in combinatie met, de module ‘Rx.Mission Publicatie DROP’, zodat u tijdens het publicatieproces met slechts enkele eenvoudige handelingen de te publiceren bijlages selecteert. De documenten worden automatisch gepubliceerd en daarbij gerelateerd aan de publicatie in Officiële bekendmakingen. De eerste klanten hebben de module inmiddels naar tevredenheid afgenomen.


​​​​​​​Mocht u vragen of interesse in de module hebben, neem dan contact op via de mail met tonny.verloop@roxit.nl. ​​​​​​​

Stel gerust uw vragen aan

Tonny Verloop
088 217 34 00
tonny.verloop@roxit.nl