Succesvolle aansluitingen OpenPDD en KISS op Fundament

Op 17 mei 2023 nam Visma Roxit deel aan de "FieldLab DIT-Proof" bij gemeente Buren, samen met een aantal andere leveranciers onder wie Yard Digital Agency, Decos, PinkRoccade en Conduction. 

Die dag stelden we ons ten doel drie applicaties op basis van de ZGW-API’s aan te sluiten op Fundament. Fundament is de naam van de ZGW-registratiecomponenten die Visma Roxit ontwikkeld heeft en ter beschikking stelt aan klanten in een SaaS-omgeving. 

De eerste was OpenPDD, een applicatie voor formulieren en Mijn Zaken waarmee Yard aan de slag ging. KISS was de tweede, een klantcontactsysteem waarvan de integratie door Conduction werd verzorgd. De laatste was de VTH-applicatie Rx.Mission die door Visma Roxit zelf wordt beheerd. 

Aan het einde van de dag lukte het om alle drie de applicaties op Fundament te laten draaien. Een zaak die middels een formulier in OpenPDD werd ingeschoten in Fundament was zichtbaar en wijzigbaar in Rx.Mission en werd getoond in KISS. 

Dit positieve resultaat is belangrijk om een aantal redenen. Het toont aan dat gebruikmaking van de ZGW-API-standaarden tot een snelle start van integratievraagstukken kan leiden. Doordat Fundament volledig de API-standaarden van VNG volgt, is een dergelijke integratie mogelijk zonder broncode-aanpassingen aan de Fundamentkant. Het toont verder aan dat een mix van Open Source applicaties in combinatie met een SaaS-implementatie goed mogelijk is. Dit geeft gemeentes en andere overheden veel mogelijkheden om eigen keuzes te maken uit verschillende Common Ground producten. Ook blijkt dat informatie-uitwisseling tussen applicaties die tot nu toe alleen mogelijk geacht werd met behulp van een ZSDMS-koppeling, nu al heel goed mogelijk is op basis van Common Ground en ZGW-API’s. 

Wij bedanken gemeente Buren voor het organiseren van deze proef en de gastvrijheid, en de andere leveranciers voor de samenwerking.

Stel gerust u vragen aan

Johannes Battjes
088 217 34 00
johannes.battjes@roxit.nl