Rx.Front voldoet aan de Wet Digitale Toegankelijkheid

Luchtfoto

Door het test- en releasebeleid van Rx.Front voldoen websites aan Besluit Digitale Toegankelijkheid 

Vanaf 23 september 2020 moeten alle overheidswebsites en mobiele applicaties voldoen aan de wettelijke toegankelijkheidseisen. Ook zijn overheidsinstanties verplicht voor al hun websites en mobiele applicaties een toegankelijkheidsverklaring te maken en te publiceren. In de verklaring staat welke maatregelen de organisatie neemt, inclusief een planning, om de website toegankelijk te maken en te houden.


Hoe helpt Visma Roxit haar klanten bij het voldoen aan de wettelijke verplichting?

Al jaren bouwt Visma Roxit toegankelijke sites voor gemeenten en andere overheden op basis van Rx.Front (voorheen Green Valley CMS). Wij verbeteren dit product continu op basis van interne testen, feedback van klanten en van stichtingen als Waarmerk drempelvrij.nl en Accessibility en toegankelijkheidspartijen. Wij nemen de toegankelijkheidrapporten die hier uit voortkomen altijd met de klant door en verbeteren onze producten op basis van de aangedragen oplossingen. Daarnaast wordt Rx.Front wekelijks automatisch getest op toegankelijkheid en test een externe partij de software twee keer per jaar handmatig.

Halfjaarlijkse toegankelijkheidsrelease 

De door klanten aangedragen toegankelijkheidsissues en de resultaten van de genoemde testen, brengen we samen in een halfjaarlijkse toegankelijkheidsrelease. Het voordeel voor onze klanten is dat we (tijdig) aangemelde issues in twee specifieke releases opnemen en zij duidelijkheid hebben wanneer wij de oplossing leveren. Deze informatie kunnen zij vervolgens weer opnemen in hun toegankelijkheidsverklaring.


Bij vragen of opmerkingen kunt u onze afdeling communicatie contacten per e-mail: communicatie@roxit.nl