Wederom ISO9001/14001 gecertificeerd

Plein​​​​​​​
​​​​​​​

Visma Roxit wedeom succesvol gecertificeerd op kwaliteit en milieu!  

In september heeft Visma Roxit een audit ondergaan voor de certificering van ons kwaliteits- en milieumanagementsysteem. Dit jaar zijn ook onze vestigingen in Haaksbergen en Nieuwegein bij de audit betrokken.  

Wij zijn er trots op te kunnen melden dat Visma Roxit voor al haar vestigingen succesvol is gecertificeerd op de normen voor kwaliteit (NEN-ISO 9001:2015) en milieu (NEN-ISO 14001:2015).  

Waarom deze certificaten? 

Voor Visma Roxit zijn kwaliteit, duurzaamheid, continuïteit en klanttevredenheid belangrijk. Daarom treffen we maatregelen die noodzakelijk zijn om de kwaliteit van onze producten en dienstverlening te waarborgen, om aan relevante wet- en regelgeving te voldoen, om onze reputatie hoog te houden en om de continuïteit van onze bedrijfsvoering te waarborgen 

Om dit te kunnen realiseren heeft Visma Roxit een managementsysteem opgezet, waarin kritische momenten op het gebied van kwaliteit, milieu en informatiebeveiliging zijn geborgd. Dit managementsysteem voldoet aan de eisen van de ISO 9001, ISO 14001 en ISO 27001, zodat de werking van dit managementsysteem ook door onafhankelijke partijen kan worden geverifieerd en bevestigd. De werking van ons managementsysteem wordt jaarlijks getoetst en onderworpen aan een heraudit. Dit om te checken of wij nog steeds doen wat we zeggen. 

Hoe zag het traject eruit?  

Tussen 7 en 11 september hebben de auditoren ongeveer 25 collega’s van onze zes vestigingen geïnterviewd omtrent ons beleid, werkwijze en de getroffen beheersmaatregelen. Vanwege de Corona situatie, hebben deze interviews zowel virtueel als op locatie plaatsgevonden.  

Wat betekent dit voor u? 

Uiteindelijk draagt dit allemaal bij aan kwalitatieve en milieubewuste ontwikkeling en dienstverlening van Visma Roxit naar onze klanten.  

Heeft u vragen over (één van) de certificaten of over ons kwaliteits- en/of milieumanagementsysteem (of één van onze andere certificaten), neem dan contact met ons op via Q&C@roxit.nl