Gemeente Winterswijk met Squit 20/20 Wabo, OLO, Omgevingswet én DSO-proof

Luchtfoto

Gemeente Winterswijk heeft een aanbestedingstraject uitgevoerd om te komen tot een gemeenschappelijke informatievoorziening die zowel 'Wabo en OLO-proof' als 'Omgevingswet en DSO-proof' is. Daarbij is onze softwareoplossing Squit20/20 als winnend softwarepakket uit de bus gekomen. Als extra toevoeging op Squit 20/20, koos Gemeente Winterswijk ook voor de Squit 20/20 Publicatiemodule en Rx.Launch. Sinds 15 september is de Gemeente Winterswijk live en volop aan de slag met de software! 
​​​​​​​
De implementatie van Squit 20/20 biedt belangrijke voordelen. Met Squit 20/20 worden zowel de aanvragen die betrekking hebben op de Wabo, als de aanvragen die betrekking hebben op de APV, Drank en Horeca, Evenementen (via Rx.Launch) rechtstreeks aangemaakt in Squit 20/20. 

Nu en straks ketengericht samenwerken

Gemeente Winterswijk kan niet alleen na het inwerking treden van de Omgevingswet, maar ook daarop vooruitlopend al ketengericht samenwerken met partners die ook Squit 20/20 en het Omgevingsdossier gebruiken. Door het delen van deze objectdata vanuit eenzelfde bron wordt er altijd gewerkt met betrouwbare en up-to-date informatie.

Standaard volledig ingericht en geconfigureerd met VTH-processen

De applicatie Squit 20/20 is standaard volledig ingericht en geconfigureerd met VTH-werkprocessen. Deze werkprocessen zijn conform de Omgevingswet zaaktypecatalogus van het landelijk programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'. De opdracht vanuit het projectteam van gemeente Winterswijk was dat ze weinig aanpassingen wilden maken aan de basisinrichting en –configuratie om zo de nieuwe ontwikkelingen goed te kunnen volgen en gebruiken. Dit is Gemeente Winterswijk goed gelukt.

Vergaande ambitie

De ambitie van Gemeente Winterswijk ging verder dan de opdracht in de aanbesteding, want de gemeente heeft ook gekozen om in te zetten op twee kansen uit het kansendossier. Eén van de kansen was de Rx.Launch oplossing voor het digitaal kunnen aanvragen van vergunningen en het indienen van meldingen op gebied van APV, Drank en Horeca en evenementen door burgers en/of bedrijven. Daarnaast heeft het opleverpunt data-export en -rapportages er toe geleid dat Gemeente Winterswijk als pilotgemeente meedraait met het dataportaal. Op die manier kan de gemeente alvast een start maken met het bouwen van rapportages in hun eigen BI-tooling en door ze alvast een kijkje in de keuken van het dataportaal te geven, kan de gemeente meekijken, -praten en denken over de toekomstige ontwikkelingen. 

Eerste ervaringen positief

De eerste ervaringen zijn positief. Tijdens de drie ‘werkvloer dagen’ hebben we gemerkt dat er maar een beperkt aantal vragen is. Gemeente Winterswijk is voortvarend met de software aan de slag gegaan!  


Bij vragen of opmerkingen kunt u onze afdeling communicatie contacten per e-mail: communicatie@roxit.nl