De Friese gemeenten gaan voor Rx.Enterprise

Onze expertise komt tot zijn recht middels de aanbestedingsmethode Best Value.

De Friese gemeenten Leeuwarden, Waadhoeke en Noardeast Fryslan (samen zo’n 200.000 inwoners) hebben de samenwerking met Roxit geconcretiseerd met de ondertekening van een contract. Op basis van de aanbestedingsmethode Best Value hebben wij de gunning ontvangen voor het leveren en implementeren van onze oplossing Rx.Enterprise, zaakgericht werken en beheren van klantcontacten. 

Maximale kwaliteit voor de beste prijs
Bij veel aanbestedingstrajecten is de prijs de meest doorslaggevende gunningscriterium. Bij Best Value gaat het erom dat je zoveel mogelijk kwaliteit ontvangt voor de beste prijs. Een methode die vraagt van zowel de klant als de leverancier een andere rol en houding aan te nemen. Het daagt de leverancier uit om het voortouw te nemen en te komen met haar expertise om een oplossing te bieden die het beste past op de doelstellingen van de opdrachtgever. En het daagt de opdrachtgever uit om erop te vertrouwen dat de leverancier de kennis en ervaring in huis heeft om de opdrachtgever te helpen bij het bereiken van haar doelstellingen. 

Andere aanpak, andere invulling van het takenpakket
Best Value is een mooie methode, maar vergt de nodige menselijke inspanning. In de concretiseringsfase van de Best Value methode gaat de taakverdeling veel gedetailleerder en dit was tijdens deze aanbesteding voor alle partijen even wennen, maar we zijn samen tot een heldere en goede afstemming gekomen van de taken. Hierdoor is een solide basis gelegd voor de volgende fase; de implementatie van Rx.Enterprise – het zaaksysteem van Roxit – en het zorgvuldig waarborgen van zaakgericht werken binnen de 3 gemeenten.

Wij kijken uit naar een mooie samenwerking en naar het live gaan van Rx.Enterprise.

 

Ondertekening Friese gemeenten
Aanmelden nieuwsbrief

Domeinen

Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Oplossingen
   • Squit 20/20
   • Squit iBis
   • Rx.Launch
 

Ruimtelijke ordening
Oplossingen
   • Rx.Zone
   • Rx.Base

 

Enterprise Content Management
Oplossingen
   • Rx.Front
   • Rx.Enterprise
   • Besluitstraat
   • Rx.Home

Kabels en leidingen
Oplossingen
   • MOOR Platform
   • WoW Portaal

Actueel

Nieuws

Werken bij

Vacature

Top