Nieuwe wetgeving, opvallende zaken!

Materiedeskundige Hans Pluimers neemt u mee in de wereld van de Omgevingswet

In de afgelopen maanden heb ik me specifiek verdiept in de impact van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb). Daarbij vielen me een aantal dingen op, die ik graag met u wil delen. In mijn eerste blog ga ik dieper in op de uitdagingen rondom de ‘magneetactiviteiten”. Maar eerst vertel ik u graag wat meer over wie ik ben en wat mijn werkzaamheden binnen Visma Roxit inhouden. 

foto​​​​​​​

Kennismaking

Ik ben Hans Pluimers, senior consultant en materiedeskundige bij Visma Roxit. Sinds 1987 ben ik werkzaam in het VTH-domein (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Eerst als toezichthouder en vergunningverlener bij diverse gemeenten. In 2008 ben ik als senior consultant en materiedeskundige VTH bij Visma Roxit betrokken bij het ontwerpen, implementeren en beheren van haar VTH-software. 

Mijn rol is: 

 • Het analyseren van nieuwe of gewijzigde wetgeving;
 • De impact van de wijzigingen op de software bepalen en de wijzigingen doorvertalen naar aanpassingen in onze software;
 • Het inbrengen van mijn kennis en ervaring van het VTH-domein en onze huidige VTH-software in het ontwikkelproces van Rx.Mission;
 • En ik ben actief betrokken bij het ontwikkelproces om te bepalen welke principes en methodieken we meenemen vanuit Squit XO en Squit 2020 richting Rx. Mission. En, minstens net zo belangrijk, welke principes we beter opnieuw kunnen ontwerpen gelet op onze (en uw) ervaringen.  

Het doel van mijn werk is om er voor te zorgen dat we de uitdagingen, die op grond van de Omgevingswet en andere wetswijzigingen op ons afkomen, aankunnen en dat we doelmatige en gebruiksvriendelijke software blijven leveren.  
 

Opvallende zaken nieuwe wetten

Tijdens het analyseren van de nieuwe wetten die op ons afkomen, ben ik een hoop interessants tegen gekomen. Wellicht bij u al bekent of anders een mooie gelegenheid om na te gaan wat dit voor uw organisatie betekent. Onderstaande aspecten nemen we mee bij de ontwikkeling en optimalisatie van onze VTH-software, Rx.Mission:
 

 • Er nog geen papieren aanvraagformulier beschikbaar is dat geschikt is om een Omgevingsvergunning aan te kunnen vragen (want dat mag nog steeds!);
 • Elke gemeente zelf nog voor 1-1-2022 ‘toepasbare regels’ moet toevoegen aan het DSO om ervoor te zorgen dat de juiste vragen op het aanvraagformulier voor lokale toestemmingen komen te staan;
 • Elke gemeente moet zelf de instellingen voor de behandeldiensten voor de verschillende Omgevingswet-activiteiten (die staan ingesteld in het DSO) controleren en zo nodig aanpassen;
 • Aanvragen voor Brzo-bedrijven en IPPC-inrichtingen kunnen vooralsnog niet via het DSO-loket ingediend worden;
 • Als een “Advies met instemming” nodig is, dan wordt de proceduretermijn aangepast van 8  naar 12 weken;
 • De huidige ‘bouwvergunning’ wordt opgesplitst in een toestemming voor een ruimtelijke en een technische bouwactiviteit; 
 • U straks maar 4 dagen de tijd hebt om de gereed melding van een bouwwerk (inclusief certificaat van de kwaliteitsborger) te beoordelen;
 • Er bijzondere procedureregels gelden voor ‘magneetactiviteiten”. 

Ik neem u in dit blog graag wat verder mee in het laatste punt: de magneetactiviteit.

Rotonde VTH​​​​​​​

Wat zijn “magneetactiviteiten” en hoe relevant zijn die voor uw organisatie en bedrijfsvoering?

Een magneetactiviteit is een activiteit die ervoor zorgt dat er bij een meervoudige aanvraag (dat is een aanvraag voor een omgevingsvergunning met diverse activiteiten) altijd sprake is van één bevoegd gezag. Die activiteit is zo belangrijk dat zij alle andere activiteiten als het ware naar zich toetrekt. 
Alle activiteiten die worden aangemerkt als magneetactiviteit worden genoemd in de artikelen 4.3 - 4.4 - 4.6 - 4.8 - 4.10 - 4.11 en 4.14 van het Omgevingsbesluit. Voor u zijn waarschijnlijk de volgende magneetactiviteiten relevant:

Gedeputeerde staten is op grond van artikel 4.3 en 4.6 bevoegd gezag voor onderstaande magneetactiviteiten:

 • Omgevingsplan activiteit van provinciaal belang;
 • Ontgrondingsactiviteit in het winterbed van een tot de rijkswateren behorende rivier of buiten de rijkswateren;
 • Ontgrondingsactiviteit anders dan in rijkswater van meer dan 100.000 M3 ter plaatse; 
 • Milieubelastende activiteit voor een complex bedrijf;
 • Natura 2000 activiteit of een flora- en fauna-activiteit die niet is aangewezen in artikel 4.12, tweede en derde lid;
 •  Wateronttrekkingsactiviteit als bedoeld in artikel 16.4 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
 • Wateractiviteit waarvoor in de omgevingsverordening is bepaald dat het verrichten daarvan zonder omgevingsvergunning is verboden;
 • Activiteit waarvoor in de omgevingsverordening is bepaald dat het verrichten daarvan zonder omgevingsvergunning verboden is;

Wat betekent dit (voor u)?

 • Vooralsnog is het voor ons niet mogelijk om in Rx.Mission te signaleren of er sprake is van magneetactiviteiten. Dat komt vooral omdat dit fenomeen niet is opgenomen in het DSO-berichtenverkeer en wij dus geen parameters hebben om dat te kunnen signaleren. 
 • Als alles goed is ingeregeld in het DSO komen aanvragen voor magneetactiviteiten automatisch bij het juiste bevoegd gezag terecht. Deze routering is echter afhankelijk is van de juiste configuratie van het DSO door dat bevoegde gezag. Mijn advies is daarom om een check op magneetactiviteiten op te nemen in uw eigen werkproces. Op basis van uw eigen praktijkervaringen kunt u die check dan op termijn overslaan of verwijderen;
 • Verzoeken voor magneetactiviteiten behandelt u deels via de reguliere procedure en deels via de uitgebreide procedure. Wacht dus niet te lang met het beoordelen van de vraag of uw organisatie bevoegd is om op dit verzoek te beslissen. Stuur het verzoek zo snel mogelijk door naar het juiste bevoegd gezag;
 • Aangezien sommige Omgevingsdiensten bepaalde provinciale taken uitvoeren, is het zinvol om na te gaan of de Omgevingsdienst in uw regio die provinciale magneetactiviteiten uitvoert;
 • In nagenoeg alle gevallen betrekt het bevoegd gezag uw organisatie als adviseur bij het behandelen van een verzoek met een magneetactiviteit. Maak dan ook heldere afspraken over de dossiervorming en archivering van deze verzoeken. Het gaat hier immers om bijzondere gevallen!

Zoals u zelf mogelijk ook al geconstateerd hebt veranderd er door de komt van de magneetactiviteiten niet erg veel aan de bevoegdheidsverdeling tussen de bevoegde gezagen. Dat maakt het echter niet minder belangrijk om dat aspect mee te nemen bij het ontwerpen en/of optimaliseren van uw werkprocessen in het kader van de komst van de Omgevingswet.

Denk mee!

Heeft u zelf nog aandachtspunten of opvallende zaken uit de Omgevingswet die relevant zijn voor de ontwikkeling van Rx.Mission? Mail mij! Ik ben te bereiken op het mailadres: hans.pluimers@roxit.nl.

Heeft u een vraag?
Stel hem gerust.

Hans Pluimers
hans.pluimers@roxit.nl