De zeven meest gestelde vragen over de VC-Box

De Omgevingswet vraagt om interactieve communicatie tussen gemeenten en burgers en ondernemers

De invoering van de Omgevingswet brengt een groot aantal ingrijpende veranderingen met zich mee.  Dat bleek wel uit de vele vragen die wij kregen tijdens de  online talkshow (LINK) die wij onlangs organiseerden.Bij de Omgevingswet hoort ook een goede digitale ondersteuning. Dat is het Digitaal Stelsel Omgevingswet: DSO. DSO voorziet niet in  middelen  om te communiceren met burgers en bedrijven die verzoeken indienen. Om deze communicatie toch mogelijk te maken, ontwikkelen Visma Roxit en zusterbedrijf Visma Connect  de VC Box. De VC Box kwam ook aan bod tijdens de talkshows en uit de vele vragen in de chat, bleek grote belangstelling voor deze nieuwe oplossing.

We hebben de zeven meest gestelde vragen en antwoorden voor u op een rijtje gezet:

1. Hoe gaan de overheden communiceren met de aanvragers als de Omgevingswet van kracht is? 
Dit onderwerp is nog niet goed geregeld in de Omgevingswet. Het initiële idee was om te communiceren via de MijnOverheid berichtenbox, maar niet alle burgers hebben MijnOverheid berichtenbox. Bovendien zijn bedrijven er niet op aangesloten en is slechts eenrichtingsverkeer mogelijk. Er bestaat geen mogelijkheid om documenten uit te wisselen. Een brief gaat nog wel, maar een bouwtekening of andere grote bestanden niet. 

2. Is het probleem van eenrichtingsverkeer verholpen met de VC-Box?
Ja, dat is geval. De VC-Box maakt interactie mogelijk. Stel, iemand vraagt een vergunning aan voor de verbouwing van zijn huis. Die aanvraag komt binnen via de VC-Box koppeling in Squit 20/20 bij de afdeling die de vergunning behandelt. Ontbreekt er een document, bijvoorbeeld een bouwtekening? Dan hoeft de medewerker slechts met één druk op de knop om aanvullingen te vragen. De aanvrager krijgt dan via het kanaal van zijn voorkeur, bijvoorbeeld: SMS, Whatsapp of e-mail, een notificatie dat er een bericht klaar staat in de VC Box van zijn gemeente. Via een link komt de aanvrager in die omgeving en kan hij de tekening uploaden of aanvullende vragen stellen, mocht dat nodig zijn. Deze communicatie wordt automatisch vastgelegd in Squit 20/20.
 

foto

3. Voor wie is de VCBox interessant?
Alle maatschappelijke organisaties die veilig en interactief met burgers willen communiceren, online dossiers aanleggen, bijhouden en inzichtelijk willen maken voor rechthebbenden en rechtsgeldig, digitaal, getekende documenten willen ontvangen en verzenden of informatie moeten verifiëren bij andere instellingen. Denk hierbij aan gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden, uitvoeringsorganisaties, waterschappen, woningbouwverenigingen en zorginstellingen.

4. Wat zijn de voordelen van de VC-Box?
In de eerste plaats scheelt het gebruik van de VC-Box heel veel tijd en rompslomp. Daarnaast schept het gebruik van de VC-Box duidelijkheid en draagt slim gebruik bij aan het verbeteren van de publieke dienstverlening. Met de VC-box bereikt u ook burgers zonder berichtenbox en ondernemers en heeft u bewijs dat u aan de geldende wettelijke termijnen heeft voldaan. De VC-Box is geschikt voor het versturen en ontvangen van berichten in elk formaat en u weet zeker dat wie uw bericht gelezen heeft omdat de ontvanger zich identificeert met een methode naar keuze. 

5. Hoe veilig is de VC-Box?
De elektronisch aangetekende bezorging voldoet aan de eisen die in de eIDAS-verordening gesteld worden. De ontvanger moet zich identificeren. Bij het versturen van het bericht bepaalt u met welke methode. Zodat dit aansluit bij de mate van zekerheid die u wenst. U kunt kiezen uit: DigiD, iDIN, eHerkenning of een autorisatiecode via SMS

Wat zijn mogelijk nieuwe functionaliteiten in de toekomst?
Dat bepaalt u zelf. De VC-Box wordt ontwikkelt voor en met de gebruikers. Op dit moment zijn vijf gemeenten en andere publieke organisaties aangesloten bij het VC Box gebruikerspanel. In samenspraak met dit panel wordt de technische roadmap opgesteld, worden nieuwe functionaliteiten bedacht en wordt er nagedacht over een nieuwe, pakkende naam voor de VC-Box.

Wilt u ook meedenken? Om een oplossing te bieden waarmee gemeenten echt hun dienstverlening kunnen verbeteren, zijn wij op zoek naar partijen die met ons mee willen denken over de verdere ontwikkeling en nieuwe functionaliteit voor de VC Box.  Aanmelden kan hier VC-Box.
 

Heeft u een vraag?
Stel hem gerust.

Johannes Battjes
info@roxit.nl