Bodemenergie & AMvB Bodemenergie

AMvB Bodemenegie in het kort

Op 1 juli 2013 is het wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen (AMvB Bodemenergie) in werking getreden met als doel om bodemenergiesystemen te stimuleren en reguleren. Met deze AMvB zijn de regels voor open bodemenergiesystemen geharmoniseerd en is de proceduretijd verkort. Daarnaast zijn er nieuwe regels voor gesloten bodemenergiesystemen.

Voor gemeenten heeft de AMvB belangrijke consequenties. U heeft sinds 1 juli 2013 de wettelijke taak om de procedures voor meldingen en vergunningen van de gesloten bronsystemen uit te voeren. Voor elke melding of aanvraag moet u een interferentietoets uitvoeren om negatieve beïnvloeding tussen bodemenergiesystemen te voorkomen. Daarnaast moet u zorg dragen voor een complete registratie.

BodemenergieOnline is onze web-oplossing voor registratie en interferentietoetsing van bodemenergiesystemen. Het afhandelen van meldingen en vergunningaanvragen loopt via Squit XO Bodemenergie, waarmee we BodemenergieOnline koppelen. Daarnaast biedt BodemenergieOnline de optionele modules Monitoring en Beleid. Met deze totaaloplossing bundelen Roxit en IF hun krachten op het gebied van software voor vergunningverlening, toezicht en handhaving en vaktechnische bodemenergie-expertise.

Wat is Bodemenergie?

Bij bodemenergie dient de aarde als tijdelijke opslag voor zomerwarmte en winterkoude. Het is een rendabele en maatschappelijk geaccepteerde vorm van duurzame energie.

Open En Gesloten Bodemenergiesystemen

Gesloten (links) versus open (rechts) bodemenergiesysteem

Meer weten?
Voor meer informatie over Squit XO Bodemenergie klikt u hier. Meer informatie over over de webbased oplossing BodemenergieOnline vindt u op de website www.bodemenergieonline.nl. Deze is een gezamenlijk initiatief van IF Technology en Roxit.

Delen op:
Facebook Tweet LinkedIn Google+
Terug naar boven