Eigenschappen

Zaaksysteem
Samenwerken


Samenwerking met ketenpartners en informatie-deling in de keten
Klantcontact
Koppelen

Eenvoudig koppelen met basisregistraties, Uitwisselservice (UWS) en integratie met uw zaaksysteem
Zaaksysteem
Omgevingsrapportage


Rapportagetool met geografische en administratieve selecties 
 
Aanmelden nieuwsbrief

Domeinen

Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Oplossingen
     • Squit 20/20
     • Squit iBis
     • Roxit Evenementen Platform
 
Ruimtelijke ordening
Oplossingen
     • Rx.Zone
     • Rx.Base

Kabels en leidingen
Oplossingen
     • MOOR Platform®
     • WoW Portaal®

Enterprise Content Management
Oplossingen
     • Rx.Front
     • Rx.Enterprise
     • Besluitstraat

Actueel

Nieuws

Werken bij

Vacature

Top