Fuctionaliteit

Squit iBis voor samenwerkende organisaties

Samenwerking met ketenpartners en informatie-deling (inclusief documenten) in de keten is voor organisaties van steeds groter belang. Squit iBis is zowel geschikt voor gebruik door één organisatie als door meerdere organisaties. Met het oog op samenwerkingsverbanden als de omgevingsdiensten of bij provincies en hun gemeenten is dit een pré.

Roxit ontzorgt binnen de SaaS-oplossing uw organisatie: we verzorgen de hosting van de applicatie en de data en zorgen ervoor dat u beschikt over de meest recente versie van Squit iBis.

Koppelingen en geografie

Squit iBis is in staat te koppelen met basisregistraties, Uitwisselservice (UWS) en integratie met het zaakgericht werken van Squit XO. Via WMS beschikt u altijd over de meeste actuele achtergrondkaarten (denk aan GBKN, kadastrale kaart of luchtfoto's).

Contouren van locaties, onderzoeken, verontreinigingen, saneringen, nazorg en meetpunten tekent u snel in. Contouren van één of meerdere kadastrale percelen leiden met één druk op de knop tot een locatiecontour. Deze bodemkaartlagen zijn op hun beurt via WMS/WFS beschikbaar voor andere geografische informatiesystemen.

Omgevingsrapportage

Met Squit iBis beschikt u standaard over een rapportagetool, waarin u geografische en administratieve selecties bij elkaar brengt. Via de omgevingsrapportage Squit iGor kunt u deze informatie ook (al of niet betaald) delen met burgers en bedrijven.

Domeinen

Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Oplossingen
   • Squit 20/20
   • Squit iBis
   • Rx.Launch
 

Ruimtelijke ordening
Oplossingen
   • Rx.Zone
   • Rx.Base

 

Enterprise Content Management
Oplossingen
   • Rx.Front
   • Rx.Enterprise
   • Besluitstraat
   • Rx.Home

Kabels en leidingen
Oplossingen
   • MOOR Platform
   • WoW Portaal

Actueel

Nieuws

Werken bij

Vacature

Top