Fuctionaliteit

In Nederland worden jaarlijks ruim 70.000 evenementen georganiseerd. Het ontvangen en verwerken van een evenementaanvraag gaat veelal gepaard met overtypen, nabellen, archiveren en het compleet maken van de nodige informatie en verplichtingen. Voor een gemeentemedewerker zijn dat veel onnodige handelingen om een evenementaanvraag compleet én digitaal in het zaaksysteem te krijgen.

Eén duidelijk proces
Roxit Evenementen Platform zorgt voor één duidelijk digitaal proces al bij het indienen van een evenementaanvraag tot en met het ontvangen in uw zaaksysteem. Wij bieden hierbij deeerste stap in de totale digitale keten.

Optimale ondersteuning
Door de inzet van slimme geografische componenten in combinatie met een juridisch sluitende vragenboomstructuur wordt de aanvrager begeleidt bij het geven van de nodige informatie om tot de noodzakelijke verplichtingen te komen.

Beveiligde intakevoorziening
Vanuit de Vergunningchecker gaan de gegevens over naar de 'Aanvraagvoorziening'. Deze beveiligde 'Aanvraagvoorziening' helpt de aanvrager alle detailinformatie en verplichte documenten (digitaal) aan te leveren die een gemeente en eventueel betrokken ketenpartners nodig hebben bij de besluitvorming rond de betreffende aanvraag. Ook hier wordt de aanvrager aan de hand genomen middels een vragenboomstructuur.

Digitaal en compleet binnen in uw zaaksysteem
Binnen de 'Aanvraagvoorziening' kan de aanvraag rechtstreeks digitaal ingediend worden bij de gemeente, inclusief alle nodige informatie en documenten. De aanvraag komt compleet en digitaal binnen in het zaaksysteem van de gemeente.

Ervaring met Rx.Launch
Rx.Launch biedt u ondersteuning bij diverse digitale processen. In uitvoering van Rx.Launch bij gemeenten ervaren wij verschillende prioriteiten. Met Rx.Launch ervaren wij bij elke gemeente verschillende prioriteiten om bepaalde proces digitaal op te lossen. Rx.Launch leent zich al perfect voor het digitaal oplossen van

  • Evenementen
  • Drank- en horeca (inclusief BIBOB)
  • Parkeren
  • APV
Aanmelden nieuwsbrief

Domeinen

Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Oplossingen
   • Squit 20/20
   • Squit iBis
   • Rx.Launch
 

Ruimtelijke ordening
Oplossingen
   • Rx.Zone
   • Rx.Base

 

Enterprise Content Management
Oplossingen
   • Rx.Front
   • Rx.Enterprise
   • Besluitstraat
   • Rx.Home

Kabels en leidingen
Oplossingen
   • MOOR Platform
   • WoW Portaal

Actueel

Nieuws

Werken bij

Vacature

Top