Rx.Zone

Vanaf 1 januari 2021 geldt in Nederland de Omgevingswet. Deze wet vervangt allerlei bestaande wetten en regels over hoe we omgaan met onze omgeving. Zoals de Wet ruimtelijke ordening. Met de nieuwe Omgevingswet worden plannen beter en sneller gerealiseerd, maar dat vraagt geheel nieuwe software. Wat betekent dit voor u als gebruiker van Dezta Plan Monitor of RoTotaal? Hoe borgt u het beheer van uw bestaande plannen én hoe bereidt u zich voor op de Omgevingswet? Roxit biedt hiervoor een eenvoudig groeipad.

Voor de ondersteuning van de Omgevingswet biedt Roxit een volledig nieuwe software suite onder de naam Rx.Base. Het beheer van uw huidige planvoorraad borgen wij tot 2029 met een geavanceerde upgrade van Dezta Plan Monitor en RoTotaal naar Rx.Zone.

Rx.Zone borgt het beheer van uw huidige en nieuwe ruimtelijke plannen

Van 2021 tot 2029 is er sprake van een overgangsfase. Uw huidige data en planvoorraad uit Dezta Plan Monitor of RoTotaal blijven behouden in de upgrade naar Rx.Zone. Hiermee blijft u deze plannen beheren zoals u gewend bent. Daarnaast werkt u met Rx.Base aan de opbouw van uw beleidsinstrumenten voor de Omgevingswet. ‘Oud en nieuw’ bestaan gedurende de overgangsfase naast elkaar zolang als dat voor uw situatie wenselijk is.

In afbeelding 1 vindt u een visuele weergave van dit proces.

 

rxzone

Afbeelding 1: Van oud naar nieuw

Aanmelden nieuwsbrief

Domeinen

Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Oplossingen
   • Squit 20/20
   • Squit iBis
   • Rx.Launch
 

Ruimtelijke ordening
Oplossingen
   • Rx.Zone
   • Rx.Base

 

Enterprise Content Management
Oplossingen
   • Rx.Front
   • Rx.Enterprise
   • Besluitstraat
   • Rx.Home

Kabels en leidingen
Oplossingen
   • MOOR Platform
   • WoW Portaal

Actueel

Nieuws

Werken bij

Vacature

Top