Fuctionaliteit

Rx.Zone ontzorgt
We installeren het niet op uw eigen server, maar bieden de software als een veilige service aan vanuit ons Nederlandse datacentrum. U krijgt toegang tot Rx.Zone via uw webbrowser. U hoeft zelf niet te voorzien in technische voorzieningen en het beheer hiervan. 

Rx.Zone is altijd up-to-date
Updates zijn een standaard onderdeel van onze service. U werkt dus altijd met de meest actuele versie van de software.

Rx.Zone voelt vertrouwd
Bijna alle functies van uw huidige software vindt u terug in Rx.Zone. Zo gaat u vertrouwd te werk en mist u niets.

Rx.Zone integreert
Rx.Zone kan samenwerken met ons vergunningensysteem. Vanuit de kaart informatie over vergunningen en beleid in samenhang raadplegen.

Rx.Zone helpt u bij de voorbereiding op de Omgevingswet
Gedurende de overgangsfase werkt u aan nieuwe beleidsinstrumenten van de Omgevingswet. Om hieraan goed sturing te kunnen geven is een helder inzicht in de status en kwaliteit van uw bestaande planvoorraad essentieel. Rx.Zone biedt u dit inzicht met uitgebreide rapportages en foutcontroles. 

Wanneer u dat wenst kan Rx.Zone worden uitgebreid met een module die in Omgevingswetstijl plannen geautomatiseerd bekend maakt in de Staatscourant.

Rx.Zone helpt met archiveren
U bent wettelijk verplicht uw ruimtelijke plannen te archiveren. Binnen 20 jaar na publicatie moeten uw ontwerp- en vastgestelde plannen worden overgebracht naar een centraal archief.  Voor dit doel biedt Roxit Rx.Zone Archiveren. Vanuit Rx.Zone kunt u als beleidsmedewerker met 1 druk op de knop uw digitale plan aan Rx.Zone Archiveren aanbieden. Zo bewaart u uw plannen eenvoudig en veilig in ons gecertificeerde domeinarchief en geeft u gemakkelijk invulling aan uw archiefverplichting.

Domeinen

Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Oplossingen
   • Squit 20/20
   • Squit iBis
   • Rx.Launch
 

Ruimtelijke ordening
Oplossingen
   • Rx.Zone
   • Rx.Base

 

Enterprise Content Management
Oplossingen
   • Rx.Front
   • Rx.Enterprise
   • Besluitstraat
   • Rx.Home

Kabels en leidingen
Oplossingen
   • MOOR Platform
   • WoW Portaal

Actueel

Nieuws

Werken bij

Vacature

Top