Fuctionaliteit

Integraal werken
Het onder een wet brengen van een veel nu gescheiden regelgeving vraagt om extra aandacht voor integrale samenwerking. Niet alleen samenwerking met de afdelingen binnen uw gemeente, maar ook samenwerking met uw ketenpartners. Het fundament onder Roxit’s Rx.Base is voor dat doel gevormd. Zaakgericht werken is de norm. De functies voor het beheer van visie en beleid worden gestuurd vanuit uw werkproces. Voor samenwerking binnen de keten wordt voorzien in een veilige samenwerkingsruimte waarop uw ketenpartners kunnen aansluiten.   
 

Rx.Base


Functioneel
Ingebed in uw werkproces doet Rx.Base zijn werk. Visie en beleid worden vastgelegd en gemuteerd. Hiervoor heeft Roxit geavanceerde technieken ontwikkeld, die u hierbij ondersteuning bieden. Rx.Base voorziet in functies voor het:

  • Registreren van een zaak.
  • Aanmaken en wijzigen van het omgevingsplan en -visie;
    • Tekstueel;
    • Geometrisch.
  • Samenstellen van een Raadsbesluit.
  • Samenstellen van een was-wordt bestand
  • Publiceren op de landelijke voorziening.

Techniek
Rx.Base wordt aangeboden als Software as a Service (SaaS). Dat betekent dat het niet op uw eigen server wordt geïnstalleerd, maar vanuit ons Nederlandse datacentrum aan u wordt aangeboden via uw webbrowser. U heeft daardoor geen zorg en kosten meer voor eigen technisch beheer en kunt bovendien altijd rekenen op de laatste versie van de software. Updates zijn namelijk standaard een onderdeel van het gebruiksrecht.

Aanmelden nieuwsbrief

Domeinen

Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Oplossingen
   • Squit 20/20
   • Squit iBis
   • Rx.Launch
 

Ruimtelijke ordening
Oplossingen
   • Rx.Zone
   • Rx.Base

 

Enterprise Content Management
Oplossingen
   • Rx.Front
   • Rx.Enterprise
   • Besluitstraat
   • Rx.Home

Kabels en leidingen
Oplossingen
   • MOOR Platform
   • WoW Portaal

Actueel

Nieuws

Werken bij

Vacature

Top