Domeinen

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

De softwareproducten die Roxit VTH biedt, bevinden zich allemaal in het omgevingsdomein en wisselen continu taakspecifieke en generieke applicatiegegevens met elkaar uit. Zaakgericht. Voorzienend in informatie. Ondersteunend aan communicatie.

De kracht van onze VTH-producten zit ‘m in het feit dat ze gebouwd zijn op de gedegen kennis die wij als Roxit hebben van de VTH-materie. Door de lange ervaring in dit domein zijn we menig concurrent vaak een stap voor. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet is dit ook weer aan de orde.

De producten binnen het hele pakket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving worden al in honderden organisaties in Nederland gebruikt. U kunt het behandelen van meldingen en bezwaarschriften erin kwijt, het registreren van klachten, het plannen en uitvoeren van toezicht en het bijhouden van gegevens van (milieu)inrichtingen. Een bijzonder compleet pakket dat u breed kunt inzetten: Wabo, Wro, de Waterwet, APV, Drank & Horeca, Bijzondere Wetten. En klaar om nieuwe wetten en toepassingen te integreren.

Bekijk onze oplossingen in het werkgebied Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Ruimtelijke Ordening

Er staat binnen de wereld van ruimtelijke ordening een belangrijke verandering op stapel: de nieuwe Omgevingswet. Een wet die in 2021 van kracht wordt en een behoorlijke impact heeft op de wijze waarop u als RO-verantwoordelijke binnen de overheid acteert op wet- en regelgeving over onze leefomgeving.

Zodra de standaarden van deze nieuwe wet definitief zijn, krijgt uw organisatie een duidelijk andere rol. Met een andere set aan verantwoordelijkheden. De roep om meer participatie en integraal samenwerken is verweven in deze wet en moet daarom ook verweven zijn in de RO-software waar u gebruik van maakt.

Roxit RO loopt met haar suite al vooruit op wat komen gaat en  biedt u daarmee de mogelijkheid om in 2021 al klaar te zijn voor de nieuwe aanpak. Burgers en ondernemers hebben straks te maken met één wet, met één loket en één procedure. En die procedure wordt ook nog eens verkort van 26 naar 8 weken.

Meer overleg, meer invloed van buitenaf, meer interactie. ‘Ruimtelijke Ordening’ noemen we bij Roxit niet voor niets ‘Ruimtelijke Ontwikkeling’. Alle veranderingen die de komende periode gaan gebeuren heeft Roxit al voorbereid in de nieuwste software. Naast de huidige suite uiteraard. Want daar moet u nu nog steeds met een gerust hart mee kunnen werken.

Ga naar onze oplossingen voor het domein Ruimtelijke Ordening

Kabels en Leidingen

Roxit K&L richt zich op ICT dienstverlening met betrekking tot het kabels en leidingen ketenproces voor vergunningverlenende instanties zoals gemeenten, waterschappen, provincies en netbeheerders en aannemers. Dit doen wij met ons productportfolio bestaande uit het MOOR platform en het WoW portaal dat de regie, transparantie, efficiency en samenwerking in de kabels en leidingen keten volledig ondersteunt.

Beide platforms vormen een bijzonder krachtige ondersteuning voor alle processen in dit expertisegebied. All-in-one oplossingen waar u niet achteraf voor verrassingen komt te staan. Als u werkt binnen de lokale overheid of uitvoeringsorgaan zult u merken dat uw processen slimmer, efficiënter en effectiever verlopen. Het biedt u veel meer zekerheid: u voorkomt foute beslissingen en legt protocollen vast voor een veilige uitvoering. Het verschaft ons onvoorziene inzichten en omdat alle informatie op deze communicatieplatforms logisch bij elkaar komt, breidt u deze continu uit. Zo voorkomt u teleurstelling en onnodige vertraging in de uitvoering.

Bekijk de oplossingen voor Kabel en Leidingen

Enterprise Content Management

Roxit combineert inhoudelijke kennis met doordachte software waar u als klant voordeel van ondervindt. Bij Roxit ECM ziet u dat terug in onze producten en dienstverlening voor digitaal zaakgericht werken, transparante besluitvorming en klantcontact en communicatie met burgers en bedrijven.

Waar u baat bij heeft, is dat u 24/7 kunt beschikken over voor u waardevolle informatie. Roxit ECM zorgt ervoor dat deze belangrijke content in de juiste context wordt geplaatst en op een logische manier.

Met Roxit ECM bedienen we niet zozeer een divisie, een afdeling, of een domein. Wij faciliteren uw hele organisatie in de breedte en combineren voortdurend onze puur technische oplossingen met onze onbetwistbaar klantvriendelijke mogelijkheden. We hebben op alle vlakken van onze dienstverlening, oog voor de klantbeleving. De inhoudelijke kennis wat het een goed product maakt. Gecombineerd met de service eromheen en een gestandaardiseerde inrichting. Zo wordt de implementatie van het product eenvoudig en krijgt u een bredere acceptatie voor elkaar.

Bekijk de oplossingen voor Content Enterprise Management

Aanmelden nieuwsbrief

Domeinen

Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Oplossingen
   • Squit 20/20
   • Squit iBis
   • Rx.Launch
 

Ruimtelijke ordening
Oplossingen
   • Rx.Zone
   • Rx.Base

 

Enterprise Content Management
Oplossingen
   • Rx.Front
   • Rx.Enterprise
   • Besluitstraat
   • Rx.Home

Kabels en leidingen
Oplossingen
   • MOOR Platform
   • WoW Portaal

Actueel

Nieuws

Werken bij

Vacature

Top