Rx.Zone

De overgang naar de Omgevingswet op 1 januari 2021 luidt het einde in van de Wet ruimtelijke ordening. Inluiden, omdat de bestaande ruimtelijke plannen van uw gemeente nog tot uiterlijk 1 januari 2019 kunnen blijven bestaan. Het is dus van belang dat de huidige beheersoftware voor digitale ruimtelijke plannen nog 10 jaar wordt ondersteund. In de levenscyclus van software is dat een ruime termijn, waarvoor normaal onderhoud en support moet worden gecontinueerd. Roxit biedt u die zekerheid met Rx.Zone. Een logische upgrade van zowel Dezta Plan Monitor als RoTotaal.

Rx.Zone overgang

Aanmelden nieuwsbrief

Domeinen

Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Oplossingen
     • Squit 20/20
     • Squit iBis
     • Roxit Evenementen Platform
 
Ruimtelijke ordening
Oplossingen
     • Rx.Zone
     • Rx.Base

Kabels en leidingen
Oplossingen
     • MOOR Platform®
     • WoW Portaal®

Enterprise Content Management
Oplossingen
     • Rx.Front
     • Rx.Enterprise
     • Besluitstraat

Actueel

Nieuws

Werken bij

Vacature

Top