Certificering

Kwaliteitsstandaarden

 

Informatiebeveiliging

ISO 27001 is de ISO standaard voor informatiebeveiliging. De norm specificeert eisen voor de implementatie van beveiligingsmaatregelen. Roxit is gecertificeerd op ISO 27001. Dit betekent dat de medewerkers van Roxit werken conform de richtlijnen van deze standaard en dat Roxit haar beleid hier voortdurend op afstemt.

De datacenters en hostingpartners waar wij mee samenwerken voor onze softwareproducten zijn uiteraard ook ISO 27001 gecertificeerd.

Kwaliteit & Milieu

Het behalen van de ISO certificering in 2011 was voor Roxit een belangrijke mijplaal. Het betekent dat we richting onze klanten voldoen aan de eisen over kwaliteit en milieu. Verder is het een bevestiging in het professionaliseren van onze bedrijfsvoering. Roxit is zowel ISO 9001 als ISO 14001 gecertificeerd.

Informatie & Archief

Dezta Archiveren is door het European Certification Bureau gecertificeerd voor NEN 2082:2008. NEN 2082 bevat eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur. Kortgezegd komt het erop neer dat de opslag, bewaartermijnen, beveiliging, vernietiging en overdracht van informatie binnen applicaties voldoet aan de (wettelijke) eisen die worden gesteld aan systemen voor archivering van informatie (documenten, maar specifiek ook ruimtelijke plannen).

Microsoft Goldpartner

De Gold certificering is de hoogste onderscheiding haalbaar binnen de Microsoft®-competenties. Microsoft toetste Squit XO en baseerde zich bij het toekennen van het certificaat op de product- kennis, referenties en projectresultaten.
Deze Gold-status kent men enkel toe aan partners die duidelijk hebben bewezen dat ze over brede ervaring en kennis beschikken op het vlak van Microsoft-producten en Microsoft-oplossingen. Binnen Roxit is Squit XO getoetst en goed bevonden. Voor ons is dit een bekroning op het harde werken van alle collega's. En daar zijn we trots op!

Microsoft Gold Certified Partners genieten een breed pakket aan voordelen waaronder toegang tot producten, training en algemene ondersteuning. Hierdoor kunnen we onze dienstverlening en advies nog beter op de wensen en behoeften van onze klanten afstemmen.

Heeft u vragen over onze certificeringen, of wilt u een suggestie voor verbetering van onze dienstverlening doen?

Neem dan contact op met: Mariska Elbertsen T. 088 217 3 300 | E. Mariska.elbertsen@roxit.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Domeinen

Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Oplossingen
   • Squit 20/20
   • Squit iBis
   • Rx.Launch
 

Ruimtelijke ordening
Oplossingen
   • Rx.Zone
   • Rx.Base

 

Enterprise Content Management
Oplossingen
   • Rx.Front
   • Rx.Enterprise
   • Besluitstraat
   • Rx.Home

Kabels en leidingen
Oplossingen
   • MOOR Platform
   • WoW Portaal

Actueel

Nieuws

Werken bij

Vacature

Top