Standaard software die aanvoelt als een maatpak

Rijksoverheid

De Rijksoverheid werkt toe naar een meer compacte, efficiënte en slagvaardige organisatie die staat voor een constante hoge kwaliteit van dienstverlening. Onder de noemer ‘Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet’ werkt de overheid aan de digitalisering van haar dienstverlening aan burgers en bedrijven. Daarbij staat de vraag van burgers, bedrijven en instellingen centraal.

Een ander belangrijk uitgangspunt is dat de digitale overheid zo efficiënt en effectief mogelijk gebruikmaakt van digitale middelen. Daarbij is moderne technologie die processen automatiseert en de digitale dienstverlening aan burgers optimaal ondersteunt een onmisbaar instrument. We zien daarbij dat de Rijksoverheid de stap maakt van dure maatwerk trajecten naar meer standaard oplossingen die zich hebben bewezen in de markt.

Geen keurslijf

Met onze oplossingen voor websites, KCC en zaakgericht werken heeft de Green Valley suite alles in huis om ministeries, agentschappen en ZBO’s te ondersteunen in hun ambities. Door de modulaire en flexibele opbouw van onze suite voelt de standaard software als verre van een keurslijf. Het biedt onze klanten binnen de Rijksoverheid de vrije ruimte om hun werk te doen op de manier zoals zij dat willen. Daarom is een keuze voor onze oplossingen een keuze die toekomstvast is. De vrije ruimte voor Rijksoverheid.

 

Domeinen

Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Oplossingen
   • Squit 20/20
   • Squit iBis
   • Rx.Launch
 

Ruimtelijke ordening
Oplossingen
   • Rx.Zone
   • Rx.Base

 

Enterprise Content Management
Oplossingen
   • Rx.Front
   • Rx.Enterprise
   • Besluitstraat
   • Rx.Home

Kabels en leidingen
Oplossingen
   • MOOR Platform
   • WoW Portaal

Actueel

Nieuws

Werken bij

Vacature

Top