Digitale kennisdeling, communicatie en besluitvorming in goede handen

Provincies

Als hoeder van de bovenlokale overheidstaken hebben de provincies veelzijdige taken op het vlak van ruimte, economie, infrastructuur, milieu en openbaar bestuur. Dat is kennisintensief. Het stelt hoge eisen aan kennisdeling, communicatie en samenwerking met hun partners: gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en uiteraard het Rijk.

Verplaatsing van taken

De afgelopen jaren was er sprake van veel beweging. Verplaatsing van taken in het domein van zorg en vergunning-verlening en handhaving hebben geleid tot heroriëntatie en reorganisaties. Tegen die dynamische achtergrond is het zoeken naar een optimale ICT-oplossing niet eenvoudig.

Ruimte voor kennisdeling

Met onze veelzijdige suite – waarbij communicatie, kennisdeling, samenwerken en besluitvorming belangrijke speerpunten zijn – biedt Green Valley onze provinciale klanten optimale keuzevrijheid en maximale ondersteuning. Zo leveren wij websites en social intranet waar kennisdeling centraal staat. Onze vergader- en besluitenmodules ondersteunen de complexe ambtelijke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen, waardoor de transformatie naar volledig digitaal werken makkelijker wordt gerealiseerd. Met onze social intranet met samenwerkingsfunctionaliteit bieden we de ruimte om kennis te zoeken, publiceren en te delen, om samen te werken aan beleidstukken zonder te mailen en stukken te kopiëren.

Wij leveren integrale, maar modulaire en daardoor flexibele oplossingen zodat provincies de transitie naar digitaal werken kunnen maken. Ook – of wellicht wel, juist – in de complexe en kennisintensieve werkomgeving van een provincie. En dat biedt de medewerkers van de provincies de vrije ruimte om zich te concentreren op hun werk. Digitaal samenwerken, kennisdelen en besluitvorming in goede banen leiden. Dat is met onze suite toekomstvast in goede handen. In handen van de vrije ruimte.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Domeinen

Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Oplossingen
   • Squit 20/20
   • Squit iBis
   • Rx.Launch
 

Ruimtelijke ordening
Oplossingen
   • Rx.Zone
   • Rx.Base

 

Enterprise Content Management
Oplossingen
   • Rx.Front
   • Rx.Enterprise
   • Besluitstraat
   • Rx.Home

Kabels en leidingen
Oplossingen
   • MOOR Platform
   • WoW Portaal

Actueel

Nieuws

Werken bij

Vacature

Top