Roxit sorteert voor op Digitaal Stelsel Omgevingswet

Een volledig geautomatiseerde keten “van idee tot afhandeling”

Met de komst van de Omgevingswet zal het huidige ‘Omgevingsloket online’ (OLO) vervangen worden door het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In het vierde kwartaal van 2018 doet Roxit in samenwerking met Yenlo, Omgevingsdienst Midden-Holland, Rijkswaterstaat en VNG-realisatie, een pilot ter voorbereiding op het DSO.

Het doel van de pilot is de VTH-oplossing van Roxit, Squit, aan te laten sluiten op de DSO-keten “van idee tot afhandeling”. In deze keten hebben zowel de initiatiefnemer die een vergunning wil aanvragen of een melding wil indienen, als de adviserende en vergunning- verlenende overheidsorganisaties een groot belang: hoe beter de schakels van de keten op elkaar aansluiten, des te beter het totale proces verloopt.

De pilot
In deze pilot zal een vergunningsaanvraag met een digitaal formulier worden ingediend in de DSO-voorziening. Deze wordt vervolgens verwerkt in onze VTH-oplossing Squit. Na de afhandeling in Squit publiceren we het besluit in voorzieningen zoals mijnoverheid.nl en officielebekendmakingen.nl. Op deze manier sluiten we volledig geautomatiseerd de gehele keten “van idee tot afhandeling”.

Deze pilot geeft inzicht over hoe de informatie uit het DSO gestructureerd is en hoe deze wordt aangeleverd. Op basis van dit inzicht worden de Squit-oplossingen zo aangepast, zodat deze de VTH-medewerker optimaal ondersteunt. In deze pilot levert Yenlo de Digikoppeling, Roxit de VTH-software, ODMH de koppelingen met mijnoverheid.nl en officielebekendmakingen.nl en RWS de aansluitingen aan DSO-kant. VNG begeleidt de Pilot.

Samenwerking
De resultaten van deze pilot zorgen er mede voor dat onze software klaar is voor de Omgevingswet. Maar ook de ervaring die we opdoen door de samenwerking met de andere partijen draagt bij aan een soepele overgang naar, en efficiënt gebruik van, het DSO.

Mocht u vragen hebben over aansluiting op de DSO-keten "van idee tot afhandeling", neem dan contact op met johannes.battjes@roxit.nl.

Aanmelden nieuwsbrief

Domeinen

Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Oplossingen
   • Squit 20/20
   • Squit iBis
   • Rx.Launch
 

Ruimtelijke ordening
Oplossingen
   • Rx.Zone
   • Rx.Base

 

Enterprise Content Management
Oplossingen
   • Rx.Front
   • Rx.Enterprise
   • Besluitstraat
   • Rx.Home

Kabels en leidingen
Oplossingen
   • MOOR Platform
   • WoW Portaal

Actueel

Nieuws

Werken bij

Vacature

Top