Roxit participeert in API Lab van Common Ground

Modernisering van gemeentelijke ICT-systemen

Een beweging die is geïnitieerd door twee gemeentelijke koepelverenigingen voor I&A-professional en met ondersteuning van VNG RealisatieHet idee van Common Ground is om naast de bestaande gemeentelijke ICT-infrastructuur een nieuwe, moderne ICT-infrastructuur te bouwen voor de uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten.

Op een zolder in Utrecht zijn enkele tientallen developers en product owners bij elkaar gebracht door VNG Realisatie om de ontwikkelde API-standaarden ZDS 2.0 te testen. Met deze API’s kunnen zaken en documenten worden overgedragen vanuit bijvoorbeeld een VTH-applicatie naar een zaaksysteem of DMS. Geheel in lijn met de Common Ground-visie wil VNG de API's 'developer first' maken, waarmee bedoeld wordt dat het gebruiksgemak voor developers optimaal moet zijn. 

Tijdens deze sessie heeft Software Architect Wouter van Noort van Roxit ondermeer Squit 20/20 aangesloten op het zaaksysteem Djuma van Circle Software. Daarbij werd op basis van een OLO-aanvraag binnen een dag succesvol een zaak aangemaakt en een document toegevoegd. Hoewel deze manier van werken nog niet productierijp is, is hij veelbelovend volgens Wouter van Noort: “De sfeer op beide dagen was energiek. Bij de discussie aan het eind van de tweede dag was duidelijk dat de aanwezigen (voornamelijk ontwikkelaars) dit als een goede ontwikkeling zien. Het belangrijkste discussiepunt was wel het gebruik van URL’s in plaats van codes.  Aandachtspunt is ook hoe geborgd kan worden dat de ontwikkeling van de nieuwe standaarden voldoende vaart houdt.”

Roxit participeert graag in dit soort initiatieven om op de hoogte te blijven van en aansluiten op de ontwikkelingen in het gemeentelijke softwarelandschap. Wij hopen hiermee nog beter bij te dragen aan betere koppelvlakken die de VTH-medewerkers optimaal bedienen. Mocht u meer interesse hebben in dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Wouter van Noort (API technologie) of Johannes Battjes (Koppelingen).

Het bij elkaar komen van Common Ground en VNG wordt na deze dagen gezien als het begin van een mooie samenwerking welke moet leiden tot nog meer successen!

Aanmelden nieuwsbrief

Domeinen

Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Oplossingen
   • Squit 20/20
   • Squit iBis
   • Rx.Launch
 

Ruimtelijke ordening
Oplossingen
   • Rx.Zone
   • Rx.Base

 

Enterprise Content Management
Oplossingen
   • Rx.Front
   • Rx.Enterprise
   • Besluitstraat
   • Rx.Home

Kabels en leidingen
Oplossingen
   • MOOR Platform
   • WoW Portaal

Actueel

Nieuws

Werken bij

Vacature

Top