Roxit aanwezig op themabijeenkomst Provero

Roxit levert met haar oplossing een belangrijke bijdrage aan de sector maar ook aan deze belangenvereniging

Met de komst van de Omgevingswet is het op orde brengen en houden van de ruimtelijke data één van de belangrijkste items. Actuele en correcte data betekent dat een initiatiefnemer, een gemeente en een belanghebbende dezelfde informatiepositie hebben. Roxit levert met haar oplossing niet alleen een belangrijke bijdrage aan de sector ruimtelijke ordening, maar ook via belangvereniging Provero.

Provero is in 2009 in het leven geroepen na een vraag uit de sector. De Wet ruimtelijke ordening kreeg in die tijd, vanuit het ministerie, te maken met digitaliseringseisen. De vraag uit de sector wordt steeds luider, wie, wat, waar en hoe dan? Vanuit dit beeld is Provero ontstaan waarbij de medewerkers van Roxit altijd een actieve bijdrage hebben geleverd aan deze belangenvereniging.

Nu, bijna 10 jaar later staat de Omgevingswet voor de deur. Overheden worden steeds bewuster van het feit dat hun data up-to-date moet zijn wanneer zij hun plannen voor ruimtelijke ordening (zoals bestemmingsplannen en structuurvisies) delen met de burgers. De nieuwe viewer van Ruimtelijkeplannen.nl heeft als doel om deze data beter toegankelijk te maken. Hoe vindt de gebruiker snel en intuïtief de juiste informatie? Provero ondersteunt de bronhouders hun data kwalitatief hoogstaand en op orde te houden. Het nieuwe Ruimtelijkeplannen.nl zal op 11 december live gaan. Daarmee wordt een stap gezet in het borgen van deze landelijke voorziening, als onderdeel straks van het Digitale Stelsel Omgevingswet, DSO.

Ewald te Koppele levert namens Roxit zijn bijdrage als bestuurslid van Provero. De themabijeenkomst zal in het teken staan van bovengenoemde en vindt plaats in kantoor De Brug van het Kadaster in Apeldoorn. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Provero.

Domeinen

Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Oplossingen
   • Squit 20/20
   • Squit iBis
   • Rx.Launch
 

Ruimtelijke ordening
Oplossingen
   • Rx.Zone
   • Rx.Base

 

Enterprise Content Management
Oplossingen
   • Rx.Front
   • Rx.Enterprise
   • Besluitstraat
   • Rx.Home

Kabels en leidingen
Oplossingen
   • MOOR Platform
   • WoW Portaal

Actueel

Nieuws

Werken bij

Vacature

Top